Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycięstwa
Ogłoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
Różne: Czytelnicy „Posłańca” pod opieką duchową
Warszawa: 3 maja na Siekierkach
Głogówek: franciszkanin ze złotą odznaką
Taszkent: rocznica patrona administratury
Prasa: nowy numer Posłańca św. Antoniego
Dąbrowa Górnicza: „Nie lękajcie się” Jana Pawła
Legnica: Rycerze przy Grobie Pańskim
Prasa: o roli aniołów w życiu wiary
Dąbrowa Górnicza: hołd Młodzieży Wszechpolskiej
Kraków: spotkanie rodzin misjonarzy
Ogłoszenia: seminarium ze św. Franciszkiem
Ogłoszenia: do Peru na beatyfikację
Media: zdjęcia do teledysku Siewców Lednicy
Różne: zakonnicy wśród więźniów Dachau
Wrocław: paschalne nabożeństwo uzdrowienia
Ogłoszenia: niedziela z radiem u franciszkanów
Lublin: przyszłość osób konsekrowanych w Polsce
Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
   Następne Następne
W liturgii: Święci Cyryl i Metody
2008-02-14 09:07:11
14 lutego, w Kościele katolickim obchodzone jest święto liturgiczne Świętych Cyryla i Metodego Patronów Europy. Warto przypomnieć kim byli Ci dwaj święci.

Konstantyn-Cyryl (zm. 14 lutego 869), zwany Filozofem i Metody (zm. 6 kwietnia 885) - pochodzili z Salonik (Soluń). Tym właśnie greckim mnichom powierzono misję chrześcijańską wśród Słowian morawskich, którym głosili słowo Boże w języku dla nich zrozumiałym, a nazywanym w nauce polskiej językiem staro-cerkiewno-słowiańskim.

Język ten jest najstarszą pisemnie utrwaloną fazą w rozwoju języków słowiańskich. Teksty pisane w tym języku sięgają IX wieku, wyprzedzając chronologicznie prawie o cztery wieki najstarsze teksty czeskie i prawie o pięć wieków staropolskie.

Misja na Wielkie Morawy to druga połowa IX wieku. Soluńscy bracia przybyli na Morawy ok. 863 r. na zaproszenie morawskiego księcia Rościsława. który oczekiwał w miejsce niemieckich duchownych takich misjonarzy, którzy potrafiliby głosić słowo Boże w języku słowiańskim. Nieprzypadkowo misję powierzono słynącym jako kaznodzieje braciom Konstantynowi i Metodemu, którzy znali język Słowian od ludności słowiańskiej zamieszkującej okolice Solunia.

Konstantyn-Cyryl, młodszy z braci jest twórcą najstarszego słowiańskiego alfabetu - głagolicy, którą były napisane księgi liturgiczne przetłumaczone z greckiego na słowiański. Wraz z Cyrylem od 863 r. działalność misyjną na Morawach prowadził Metody, któremu później z poparciem Rzymu udało się wprowadzić język słowiański do liturgii (za papieża Hadriana II) i tym samym podnieść go do rangi czwartego języka liturgicznego, obok łaciny, greki i hebrajskiego.

Po śmierci Cyryla (869) dzieło ewangelizacji wśród Słowian kontynuował Metody, który był arcybiskupem Moraw. Jego działalność spotykała się ze sprzeciwem hierarchii kościelnej (niemieckiej), która obawiała się utraty swych wpływów. Z tego też względu Metody był oskarżony o herezję i więziony przez duchowieństwo niemieckie. Misja wielkomorawska zakończyła się w 885 r. wraz ze śmiercią Metodego.

Dzieło Cyryla i Metodego odegrało niezwykle ważną rolę w kulturze Słowian, zapoczątkowało rozwój języka i piśmiennictwa słowiańskiego. Działalność misjonarzy była później kontynuowana przez ich uczniów, którzy zmuszeni do opuszczenia Moraw znaleźli schronienie w Bułgarii. Jeden, lub kilku uczniów Cyryla i Metodego opracowało tam nowy, uproszczony alfabet nazwany od imienia Cyryla - cyrylicą.

Przekład Ksiąg świętych, dokonany przez Cyryla i Metodego oraz ich uczniów, nadał moc i rangę kulturową staro-cerkiewno-słowiańskiemu językowi liturgicznemu, który na długie wieki stał się nie tylko językiem kościelnym, ale także urzędowym i literackim, a nawet potocznym językiem warstw oświeconych większej części narodów słowiańskich - zwłaszcza wszystkich Słowian obrządku wschodniego.

Był również używany w kościele Św. Krzyża w Krakowie, przy którym osiedlili się słowiańscy Benedyktyni. Tutaj ukazały się pierwsze drukowane w tym języku księgi liturgiczne. Dzisiaj jako język cerkiewnosłowiański, stał się językiem liturgicznym Słowian prawosławnych, a po części katolików w Chorwacji. Zmodyfikowaną wersją alfabetu cyrylickiego z IX w. jest współczesna cyrylica, tzw. "grażdanka", która jest w użyciu od XVIII w. od reformy Piotra I. Grażdankę przyjęły kształtujące się w XIX i XX w. literackie języki Słowian prawosławnych.

Pamięć o dokonaniach Cyryla i Metodego jest wciąż żywa we współczesnym świecie. Cyryl i Metody zostali wkrótce po śmierci kanonizowani w Kościele wschodnim. Pod protektoratem UNESCO w 1969 na całym świecie obchodzono 1100 rocznicę śmierci Cyryla. W Bułgarii zwyczajowo dzień oświaty i szkolnictwa (24 maja) związany jest z imionami braci.

W roku 1980 Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego, obok św. Benedykta z Nursji współpatronami Europy. Obecnie Europie patronują również: św. Brygida Szwedzka (1303-1373), św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) i św. Edyta Stein (1841-1942), którą Jan Paweł II kanonizował w 1998.

wsm

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja