Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę.
Kalwaria Pacławska: Misteria Kalwaryjskie
W liturgii: Quadragesima
Franciszkanie przyjmują po kolędzie
W liturgii: Transitus
Święto stygmatów św. Franciszka z Asyżu
Porcjunkula - święto franciszkanów
W liturgii: Rocznica poświęcenia Bazyliki św. Franciszka
Kraków: Wielkanocne spotkanie franciszkanów
Kraków: Arcybractwo Męki Pańskiej
Kraków: Meksykański "Dia de Muertos"
Rozpoczęła się Nowenna Roku Kolbiańskiego
W liturgii: Święto Matki wszystkich kościołów
Uroczystość św. Franciszka z Asyżu
Ekologia: Czy możliwe Święto Stworzenia?
W liturgii: Okres Wielkanocy
W liturgii: Wielka Sobota - poświęcenie ognia i wody
W liturgii: Gorzkie żale, przybywajcie
W liturgii: Środa Popielcowa początkiem Wielkiego Postu
W liturgii: Okres Narodzenia Pańskiego
   Następne Następne
W liturgii: Święto Matki wszystkich kościołów
2010-11-09 08:59:37
Od XII wieku Kościół 9 listopada obchodzi święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, popularnie zwanej Bazyliką św. Jana na Lateranie lub Bazyliką Laterańską.

Bazylika Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, jak głosi łaciński napis umieszczony na jej fasadzie, jest "Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis" - "Matką i Głową wszystkich kościołów Miasta i świata". Jest katedrą diecezjalną biskupa Rzymu, czyli papieża.


Spośród kilku najważniejszych świątyń w całym Kościele, czyli bazylik większych, Bazylika Laterańska zajmuje miejsce centralne. Rangą przewyższa pozostałe rzymskie kościoły patriarchalne - św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej, św. Wawrzyńca za Murami oraz dwie asyskie bazyliki patriarchalne: św. Franciszka w Asyżu i Matki Bożej Anielskiej, zwaną Porcjunkulą.


Podobnie jak sercem Kościoła jest Rzym, tak sercem Rzymu jest Bazylika na Lateranie. Symbolizuje ona jedność całego Kościoła powszechnego, przypomina o papieskim zadaniu przewodzenia, jednoczenia i chronienia ludu Bożego. Poprzez wspomnienie liturgiczne wierni wyrażają miłość i oddanie następcy świętego Piotra.

Zbudował ją cesarz Konstantyn Wielki w III wieku, a przylegający do niej pałac rzymskiego rodu Lateranów stał się oficjalną siedzibą papieży. Konsekrował ją 9 listopada 324 roku papież św. Sylwester. Świątynia była początkowo poświęcona Zbawicielowi, w V wieku papież Grzegorz Wielki dodał kościołowi wezwanie Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.

Przy bazylice znajduje się starożytne baptysterium poświęcone św. Janowi Chrzcicielowi oraz budowla, w której mieści się dawna kaplica papieska. Tuż przy świątyni, w oddzielnym budynku, znajdują się tzw. Święte Schody (Scala Santa), które przywiozła z Jerozolimy do Rzymu św. Helena, matka Konstantyna. Zgodnie z legendą pochodzą one z pałacu Poncjusza Piłata, miał nimi wchodzić Chrystus.

W historii chrześcijaństwa Bazylika Laterańska odegrała wielkie znaczenie. Tysiąc lat stanowiła centrum papiestwa i życia chrześcijańskiego. W ciągu wieków panowało tu 161 papieży, zwołano pięć soborów powszechnych, a w 1300 roku Bonifacy VIII ogłosił pierwszy Rok Jubileuszowy. Bazylikę i pałac apostolski spustoszono, kiedy papieże przebywali w niewoli awiniońskiej. Powracający do Rzymu w 1377 roku Grzegorz XI siedzibę następcy św. Piotra przeniósł na Watykan.


Na placu przed Bazyliką znajduje się pomnik św. Franciszka z Asyżu i jego współbraci, którzy w 1209 roku przyszli do Rzymu, aby papież pobłogosławił ich sposób życia oraz zatwierdził Regułę tworzącego się zakonu. Na pomniku św. Franciszek wyciąga dłonie w kierunku Bazyliki, co wyraża jego posłuszeństwo, oddanie oraz miłość do Kościoła.


Według podania, papież Innocenty III pewnej nocy we śnie ujrzał przechylającą się Bazylikę Laterańską, podtrzymywaną ramionami św. Franciszka i jego towarzyszy. Scena ta miała symbolizować Kościół przeżywający w XIII wieku kryzys, zażegnany przez Świętego z Asyżu i założony przez niego zakon.


Po tym proroczym śnie Innocenty III w 1209 roku zatwierdził ustne Regułę, którą napisał św. Franciszek. Dało to początek zakonowi franciszkańskiemu. Wydarzenie to przedstawione jest na jednej z olbrzymich polichromii w prezbiterium Bazyliki. Papież miał wówczas udzielić św. Franciszkowi święceń diakonatu, aby ten mógł lepiej pełnić misję głoszenia Ewangelii.

Warto wspomnieć o innych akcentach franciszkańskich w Bazylice. W ogromnej kopule w prezbiterium znajduje się mozaika, na której obok wyobrażeń Najświętszej Maryi Panny, Jana Chrzciciela i Ewangelistów widnieją postacie św. Franciszka Asyżu i św. Antoniego z Padwy. Jedna z polichromii przedstawia świętych franciszkańskich w glorii zbawionych w niebie.

wp

Na zdjęciach Bazylika Laterańska: 1-2) fronton bazyliki, 3) wnętrze bazyliki z konfesją, 4-5) pomnik św. Franciszka i jego współbraci przed bazyliką, 6) polichromia z ustnym zatwierdzeniem Reguły franciszkańskiej / fot. W. Pobiedziński OFMConv

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja