Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Historia szopki i św. Franciszek z Asyżu
Historia: Franciszkanie w Wielkiej Brytanii
Kwiatki św. Franciszka: O wilku z Gubbio
Prezentacje: Opactwo w Fossanova (Włochy)
Rok św. Maksymiliana: O. Kolbe na Pawiaku i w Auschwitz
Greccio: Franciszkańskie Betlejem
Cisza Pęksowego Brzyzka
Prezentacje: Asyż (Włochy)
Rycerstwo Niepokalanej w Polsce i na świecie
Prezentacje: Misja franciszkanów w Uzbekistanie
Prezentacje: San Damiano Podlasia
Kowary: Miasto górników, franciszkanów i... dywanów
Grabarka - Święta Góra prawosławia
Warto wiedzieć: Papieże u św. Franciszka
Warto znać: Roger Bacon i walka z niewiedzą
Prezentacje: Węgry, kościół franciszkanów w Eger
Historia: Franciszkanie polscy. Tom 1. 1237-1517 (cz.1)
Prezentacje: Bernardynki z Łodzi
Prezentacje: Prowincja św. Maksymiliana w Brazylii
Warto wiedzieć: Historia ludzi niezłomnych
   Następne Następne
Prezentacje: Bernardynki z Łodzi
2010-05-10 11:25:22
Siostry bernardynki należą do wielkiej rodziny zakonów franciszkańskich. Ich korzenie związane są z trzecim zakonem św. Franciszka z Asyżu, którego początki sięgają roku 1221. Pod koniec XIV w. siostry żyjące według wskazań św. Franciszka rozpoczęły regularny tryb życia.

W Polsce pierwsze informacje o bernardynkach pochodzą z roku 1453, kiedy to św. Jan Kapistran założył pierwszy klasztor franciszkanów-obserwantów w Krakowie pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny. Z czasem zakonników zaczęto nazywać bernardynami.

Pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana wiele kobiet wstępowało w szeregi trzeciego zakonu. Zgromadziły się one w pobliżu kościoła ojców bernardynów, przez co z czasem ludzie zaczęli nazywać je bernardynkami. Pierwszy klasztor sióstr żyjących wspólnie powstał w Krakowie w roku 1454. Ich życie oparte było na regule trzeciego zakonu świeckiego, która została zatwierdzona przez papieża Mikołaja V.

Obecnie na terenie Polski znajduje się 9 domów sióstr bernardynek, wszystkie są domami autonomicznymi posiadającymi swój zarząd i własny nowicjat. Pełna nazwa zakonu brzmi: Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu (OSFB).

"Jesteśmy zakonem kontemplacyjnym. Naszym zasadniczym celem jest uwielbienie Boga przez realizację osobistej świętości oraz pomoc Kościołowi w jego zbawczym dziele przez modlitwę, pokutę oraz ofiarę życia. - piszą siostry bernardynki - Te ideały realizujemy w duchu św. Franciszka z Asyżu i za jego przykładem żyjemy według trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa".

Początek klasztoru sióstr bernardynek w Łodzi dała w roku 1946 s. Franciszka Wierzbicka, która przybyła do Łodzi na zaproszenie ówczesnego ordynariusza bp. Włodzimierza Jasińskiego wraz z rodzoną siostrą Józefą oraz trzema innymi siostrami. Osiedliły się one przy kościele poprotestanckim pw. św. Stanisława Kostki.

"Pierwsze lata życia w łódzkim klasztorze były bardzo trudne, gdyż na przyległym do kościoła terenie znajdował się tylko jeden parterowy budynek, który musiał służyć siostrom jako dom mieszkalny, pracownia krawiecka, rozmównica, kuchnia, refektarz, furta klasztorna oraz miejsce wspólnych spotkań" - opowiadają siostry.

W kilka miesięcy od założenia klasztoru w Łodzi zaczęły wstępować do zakonu kandydatki. W roku 1951 było już jedenaście sióstr. Aby zaradzić trudnościom mieszkaniowym siostry zakupiły od wojska baraki budowane z gotowych elementów drewnianych, łatwych do przemieszczania i ponownego montażu. Matka Franciszka wciąż myślała o budowie nowego klasztoru.

Realizacja tego zamiaru mogła nastąpić dopiero w roku 1970, kiedy to siostry otrzymały pozwolenie na budowę nowego domu klasztornego. Tego momentu nie doczekała już Matka Franciszka, dlatego też budową zajęła się ówczesna przełożona s. Krystyna Farjon. 8 grudnia 1972 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego domu.

W roku 1975 rozpoczął się także remont kościoła i przebudowa jego wnętrza. Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki został w roku 1987 uroczyście przemianowany przez kard. Józefa Glepma na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia.

Dziś siostry bernardynki z Łodzi niosą pomoc chorym i potrzebującym, przedszkole oraz grupę oazową młodzieży franciszkańskiej. Pracują w zakrystii, w kuchni, w ogrodzie, w małym przyklasztornym gospodarstwie, a także wykonują wszystkie inne prace związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem klasztoru.

Na uwagę zasługuje prowadzona przez siostry opłatkarnia. Jej budowa rozpoczęła się wiosną 1983 roku, zaś poświęcenia dokonano 2 lutego 1987 roku. Od tego czasu w specjalnie dostosowanych pomieszczeniach krzątają się w przystosowanych do pracy habitach siostry, które wypiekają, wycinają, sortują i pakują komunikanty, hostie oraz świąteczne opłatki.

"Dzień pracy przepleciony jest modlitwą wspólnotową i indywidualną wszystkich sióstr. - piszą siostry bernardynki z Łodzi - Święci uczą nas, iż nie ważne jest co robimy, ale jak robimy, to miłość jest tu najważniejsza. Bóg jest miłością i my chcemy być wierne Bogu i kochać bliźnich"

red.

Na zdjęciach, siostry bernardynki z Łodzi: 1) siostry, 2) wirydarz klasztoru, 3) na wycieczce z przedszkolakami, 4) przy pracy w ogrodzie, 5) w opłatkarni, 6) w prowadzonym przez siebie przedszkolu, 7) siostra przy wycinaniu świątecznych opłatków / fot. OSFB Łódź.


W internecie: Siostry bernardynki w Łodzi.
Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja