Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Refleksje: List biskupów do kapłanów
Dokument: Znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana
Zakony w Polsce: Oświadczenie KWPZMwP
Kraków: List kard. Dziwisza do ekologów
Zakony: Tożsamość w społeczeństwie pluralistycznym
Asyż: Przesłanie papieża Benedykta XVI do franciszkanów
Dokument: W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach
Dokumenty: Apel pokojowy 2006
List: Służyć zwycięskiej miłości
List o pokoju - do wszystkich, których kocha Bóg
Słowa o. Pierbattisty, nowego kustosza Ziemi Świętej, do braci w dzień uroczystego ingresu do "San Salvatore".
Pochwalony bądź Panie za Siostrę naszą Klarę
List Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
Apel o pokój w Ziemi Świętej Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
List franciszkanów (OFM) do ambasadorów Palestyny i Izraela, w Polsce
Deklaracja Ministra Generalnego Braci Mniejszych (OFM)
Wypowiedź generała Zakonu Braci Mniejszych o. Giacomo Bini OFM
Apel o pokój w Ziemi Świętej
Zaproszenie do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej
Homilia kard. Macharskiego w Eger
   Następne Następne
Dokument: W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach
2007-05-29 08:57:54
W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach.
Słowo Wyższych Przełożonych ze 119. Zebrania Plenarnego
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce coraz bardziej poczuwają się do odpowiedzialności za ewangelizację poprzez środki społecznego przekazu. Potrzeba dawania świadectwa Ewangelii poprzez środki społecznej komunikacji jest nowym wyzwaniem dla osób życia konsekrowanego. Do tej szczególnej misji czują się one zaproszone przez współczesne nauczanie Kościoła: "W środkach przekazu Kościół znajduje cenne wsparcie dla szerzenia Ewangelii i wartości religii, dla krzewienia dialogu, współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej, jak również dla obrony tych trwałych zasad, które są niezbędne do budowy społeczeństwa szanującego godność osoby ludzkiej i wyczulonej na wspólne dobro.

Kościół korzysta z nich chętnie w celu dostarczania informacji o sobie samym i poszerzania granic ewangelizacji, katechezy i formacji, i uważa posługiwanie się nimi za odpowiedź na przykazanie Pana: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15). [...] Szczególna odpowiedzialność na tym polu spoczywa na osobach konsekrowanych, które z racji charyzmatu swego instytutu działają na polu społecznego przekazu" (Jan Paweł II).

Zakończone właśnie 119. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce poświęcone obecności zakonów w mediach jest odpowiedzią na życzenie Ojca Świętego Benedykta XVI, który w czasie wizyty "ad limina Apostolorum" powierzył szczególnej trosce polskich biskupów sprawę "tworzenia i wykorzystania w dziele ewangelizacji kultury w coraz szerszym zakresie także katolickich rozgłośni radiowych i telewizyjnych zarówno tych o charakterze lokalnym, regionalnym, czy także ogólnopolskim. Mogą one wypełniać cenne zadanie w dziele nowej ewangelizacji i przekazywania katolickiej nauki społecznej".

Wyżsi przełożeni zgromadzeni na 119. Zebraniu Plenarnym mieli okazję uświadomienia sobie, jak wiele już czynią w Polsce osoby konsekrowane na polu ewangelizacji poprzez środki społecznej komunikacji. Pragną oni razem ze swoimi rodzinami zakonnymi w pełnych zaufania relacjach z biskupami i z pełnym otwarciem się na osoby świeckie współpracować na rzecz komunikacji prawdziwej i wolnej, służącej zbliżaniu ludzi do Chrystusa i budowaniu wspólnoty Kościoła w duchu poszukiwania prawdy, miłości i sprawiedliwości.

Ostatnie miesiące w Polsce pokazały jak bardzo z powodu ideologii, rywalizacji i konfliktów między różnymi grupami społecznymi zdarzają się sytuacje, w których media służą manipulowaniu i niesprawiedliwemu ranieniu konkretnych osób. Wyżsi przełożeni rodzin zakonnych pragną wszystkich ludzi pracujących w mediach uwrażliwić na fakt, że komunikowanie jest aktem moralnym, co podkreślał w swoim nauczaniu Jan Paweł II, powołując się na słowa Chrystusa: "Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiadają ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Mt 12, 35-37).

Z związku z tym, wyżsi przełożeni wzywają wszystkich ludzi pracujących w mediach do odpowiedzialnej wymiany opinii w duchu dialogu, który opiera się na zasadach sprawiedliwości i roztropności. Samych zaś uczniów Chrystusa zachęcają do wykonywania tej pracy w taki sposób, aby była świadectwem ich miłości wzajemnej i jedności wspólnoty zbudowanej na fundamencie wiary: "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J 13, 35). Kościół "potrzebuje i ma prawo informować o swej działalności, podobnie jak inne instytucje i grupy, jednocześnie jednak, kiedy to konieczne, musi mieć prawo do zachowania pewnej poufności, co nie zaszkodzi precyzyjnej i wyczerpującej komunikacji na temat faktów kościelnych" (Jan Paweł II).

Współczesne doświadczenie skutków działania mediów wyraźnie pokazuje, że mogą one nie tylko ewangelizować, ale również być zaplanowaną antyewangelizacją. Papieska Rada ds. Kultury stwierdza, że często mass media szerzą kulturę niewiary, a nawet wrogość wobec Chrystusa i Jego ewangelicznego orędzia. Nawet w społecznościach, w których chrześcijanie stanowią większość, wiele środków społecznego przekazu propaguje wizje wypaczone, fragmentaryczne i kłamliwe o Kościele. Niestety, sami chrześcijanie nie zawsze potrafią się im skutecznie przeciwstawić. W ten sposób negatywny obraz Kościoła i jego członków pozbawia go wiarygodności, która jest podstawą w przekazie orędzia wiary.

W okresie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich modli się do Ducha Świętego o dar odbudowania skutecznego dialogu i rozumienia się uczniów skupionych wokół zmartwychwstałego Pana. Osoby konsekrowane w jedności z biskupami i współpracując ze świeckimi pragną we współczesnym "społeczeństwie informacyjnym" za pomocą środków społecznego przekazu głosić z zapałem orędzie Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

  W imieniu Konsulty KWPZM w Polsce

  o. Kazimierz Malinowski OFMConv, przewodniczący
  o. Kazimierz M. Lorek CRSP, wiceprzewodniczący
  o. Zdzisław Klafka CSSR, konsultor
  o. Dariusz Kowalczyk SJ, konsultor

  Warszawa, dnia 28 maja 2007 roku

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja