Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Rychwałd: Jezus uzdrawia moje zranienia
Pariacoto: Dziś rocznica śmierci polskich męczenników w Peru
Refleksje: Wielki Piątek
Refleksje: Bóg jest miłością
Refleksje: Żyjesz tylko raz, żyj jak święty!
Modlitwa franciszkańska*
Refleksje: W połatanym habicie, ale samolotem
Refleksje: Lourdes - świat w kropelce nadziei
Refleksje: Kim jesteś Niepokalana?
Refleksje: Tylko Miłość jest twórcza
Refleksje: Nowy Rok na nowo
Refleksje: ... nad umykającą codziennością
Refleksje: Bóg jest blisko
Refleksje: Zachowaj przykazania Boga
Refleksje: Poszukaj Boga
Refleksje: Głoś Ewangelię
Refleksje: Dlaczego w Lourdes?
Refleksje: Czas mija - wykorzystaj go dobrze...
Z górskich refleksji: Mój przyjaciel "friend"
Refleksje: Modlitwa na Światowy Dzień Ochrony Środowiska
   Następne Następne
Refleksje: Głoś Ewangelię
2010-03-26 10:01:03
Na każdym spoczywa obowiązek głoszenia Ewangelii, uważaj więc by twoje milczenie nie stało się powodem wyroku potępienia, wydanego przez twego sprawiedliwego sędziego i by żadna dusza nie zagubiła się z powodu twego niedbalstwa. Gdyby nawet nikt cię nie słuchał, twoje słowo nie pozostanie bezowocne, gdyż Bóg da ci nagrodę za twój trud.

Nie zważaj na trudności, niech cię one raczej pobudzają do przepowiadania (por. Dz 4,19-20). Słowo Boże nie jest skrępowane (por. 2Tm 2,9). Urząd apostolski jest w istocie służbą szczerą (por. 2Kor 2,17; 4,2) i odważną słowu Bożemu (por. Dz 4,29-31; 6,2-4; Flp 1,14).

Uważaj, aby twoje przepowiadanie Ewangelii nie zostało pozbawione treści przez ludzką mądrość, przez wiedzę lub błyskotliwy sposób mówienia (por. 1Kor 1,17; 2,1-5). Szaleństwo i skuteczność krzyża nie cierpi mistyfikacji. Wiary nie może ubogacić człowiek elokwentny, ani zubożyć jej jąkała.

Skuteczność twej elokwencji polega nie tyle na sposobie mówienia, ile na tym, co mówisz. Bogactwo boskich tajemnic zabłyśnie również w ubóstwie twego przepowiadania. Jeśli jesteś dyletantem w sposobie mówienia, nie bądź takim, gdy chodzi o naukę (por. 2Kor 1,6).

Jeśli pragniesz podbić serca twoich słuchaczy, niech twoje przepowiadanie będzie proste, co do formy, lecz pełne Bożej mądrości pod względem treści (por. 1Kor 2,7). Słowo Boże jest potęgą, która realizuje w wierzącym zbawienie, zainaugurowane przez Jezusa; jest światłem, które objawia prawdę wiary.

Posługuj się słowami prostymi i powszechnie przyjętymi w nauczaniu najwznioślejszych prawd.

Powołany zostałeś, aby swymi małymi ustami przepowiadać wzniosłe rzeczy. Aby zostać zbawionym, trzeba uwierzyć, aby uwierzyć, trzeba słuchać słowa Bożego (por. Rz 10,14). Pamiętaj, że chociaż twoje przepowiadanie nie podlega sprawdzaniu, wymaga jednak posłuszeństwa wiary (por. Rz 1,5).

Pełnisz funkcje ambasadora Chrystusa, tak jakby Bóg działał w twoim imieniu (por. 2Kor 5,20; Ef 6,20). Oby Bóg pozwolił, aby twoi słuchacze dostrzegli w twych postawach obraz Chrystusa. Nie sądź, że twoje zachęty same przyczyniają się do postępu twoich słuchaczy na ścieżce dobra. Jeśli Duch Święty nie poruszy serca, na próżno twoje słowa docierać będą do uszu słuchaczy. Słowo Boże dociera do głębi serca jedynie wtedy, gdy interweniuje łaska.

Ty wygłaszasz jedynie słowa do całego ludu, ale Duch Święty, który przemawia od wewnątrz, rozdziela słowa życia każdemu według jego potrzeb.

Nawet najżarliwsze przepowiadanie nie nawraca dusz, jeśli nie towarzyszy temu łaska. Do przepowiadania Ewangelii Pan wybrał osoby po ludzku nieodpowiednie, aby ukazało się Jego dzieło, a ludzie nie mogli chlubić się przed Nim (por. 1Kor 1,27-29).

EW

Na ilustracji: Plakat Ewangelizacji Wizualnej

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja