Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Refleksje: List biskupów do kapłanów
Dokument: Znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana
Zakony w Polsce: Oświadczenie KWPZMwP
Kraków: List kard. Dziwisza do ekologów
Zakony: Tożsamość w społeczeństwie pluralistycznym
Asyż: Przesłanie papieża Benedykta XVI do franciszkanów
Dokument: W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach
Dokumenty: Apel pokojowy 2006
List: Służyć zwycięskiej miłości
List o pokoju - do wszystkich, których kocha Bóg
Słowa o. Pierbattisty, nowego kustosza Ziemi Świętej, do braci w dzień uroczystego ingresu do "San Salvatore".
Pochwalony bądź Panie za Siostrę naszą Klarę
List Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
Apel o pokój w Ziemi Świętej Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
List franciszkanów (OFM) do ambasadorów Palestyny i Izraela, w Polsce
Deklaracja Ministra Generalnego Braci Mniejszych (OFM)
Wypowiedź generała Zakonu Braci Mniejszych o. Giacomo Bini OFM
Apel o pokój w Ziemi Świętej
Zaproszenie do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej
Homilia kard. Macharskiego w Eger
   Następne Następne
Zakony: Tożsamość w społeczeństwie pluralistycznym
2007-10-17 15:37:03
Komunikat z Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, podczas której przełożeni zakonni podjęli "refleksję nad zakonną tożsamością w społeczeństwie pluralistycznym, wrażliwością zakonów na społeczne potrzeby oraz nad tym, jak być świadkiem Chrystusa ponad różnego rodzaju podziałami".

Komunikat z Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

W dniach 16-17 października br. odbyło się w Warszawie 120. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Przełożeni zakonni, obradując w rocznicę wyboru Sł. Bożego Jana Pawła II na stolicę Piotrową, z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, podjęli refleksję nad zakonną tożsamością w społeczeństwie pluralistycznym, wrażliwością zakonów na społeczne potrzeby oraz nad tym, jak być świadkiem Chrystusa ponad różnego rodzaju podziałami.

Przed wspólnotami życia konsekrowanego stoją dziś bardziej niż kiedykolwiek wyzwania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa demokratycznego. Wspólnoty zakonne, oparte na ślubach (...) czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, są w konfrontacji ze współczesną mentalnością pan-seksualizmu, nadmiernej konsumpcji, odrzucania autorytetów oraz braku wierności podejmowanym zobowiązaniom. W tej sytuacji osoby konsekrowane chcą na nowo odkrywać swe charyzmaty, aby świadczyć o spełnianiu się obietnic Chrystusowej Ewangelii.

Zakony - poprzez swą historyczną i charyzmatyczną różnorodność - chcą i mogą świadczyć, że uzasadniony pluralizm nie musi oznaczać relatywizmu w dążeniu do prawdy, ani szkodliwego indywidualizmu, ale stać się źródłem rozwoju i ubogacenia. Strzegąc swej specyficznej misji oraz określonej autonomii w Kościele osoby zakonne chcą jednocześnie budować "duchowość komunii" w posłuszeństwie Ojcu świętemu, w szacunku dla władzy biskupów, oraz we współpracy z różnymi środowiskami eklezjalnymi, w tym z nowymi ruchami kościelnymi, których liderami są osoby świeckie. Przełożeni zakonów męskich są przekonani, że postulowana przez Jana Pawła II "duchowość komunii" jest wciąż wielkim wyzwaniem dla Kościoła w Polsce.

Jednym z ważnych aspektów zakonnego świadectwa w społeczeństwie pluralistycznym jest posługa miłosierdzia, która przekracza konfesyjne granice. Zakony w Polsce prowadzą wiele dzieł charytatywnych, szkoły, szpitale, hospicja, noclegownie, kuchnie dla ubogich etc., które stanowią konkretne odpowiedzi na potrzeby najuboższych. Jednak papieskie wezwanie do "wyobraźni miłosierdzia" każe nam pytać się nieustannie, jak w zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej skuteczniej pomagać potrzebującym, aby nie była to tylko pomoc doraźna, ale dobrze zaplanowany proces wychodzenia z materialnej i duchowej biedy.

Przełożeni zakonni dostrzegają trudności związane z aktualizowaniem Słowa Bożego do konkretnej sytuacji społeczno-politycznej. Z jednej strony, Ewangelia dotyczy życia ludzkiego we wszystkich jego przejawach, w tym również politycznych, z drugiej zaś, przepowiadanie Dobrej Nowiny nie może wikłać się w partyjne spory i podziały. Osoby zakonne, choć - jak wszyscy inni obywatele - mają prawo popierać jakąś partię, powinny jednak, zgodnie z głosem Episkopatu Polski, wystrzegać się publicznego głoszenia swych preferencji wyborczych, aby tego rodzaju zaangażowaniem nie zaciemniać misji, do której zostały powołane, a mianowicie bycia świadkami Chrystusa wobec każdego. Wzorem takiej postawy jest sam Jezus, który w skomplikowanej sytuacji politycznej koncentrował się na głoszeniu Królestwa Bożego, a nie na propagowaniu politycznych sposobów rozwiązania problemów narodu żydowskiego. Paradoks polega na tym, że owo głoszenie Ewangelii legło - jak się potem okazało - u podstaw wielkich przemian społeczno-religijnych starożytnego świata. Zakonnicy chcą w taki właśnie sposób przemieniać Polskę i świat.

Przełożeni zebrani na 120. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich wyrażają przekonanie, że (...) zakonnicy - przeżywając wciąż na nowo dany im charyzmat - będą przyczyniać się do budowania chcianej przez Boga jedności w różnorodności w Kościele i całym społeczeństwie. Uczestnicy Konferencji powierzają misję zakonów w Polsce Matce Bożej, która różnymi drogami współczesnego świata prowadzi nas do Jezusa oraz świętym zakonnikom św. Szymonowi z Lipnicy, bł. Stanisławowi Papczyńskiemu i bł. Marii Luizie Merkert, wyniesionym w tym roku na ołtarze.

o. Kazimierz Malinowski OFMConv, przewodniczący KWPZM
ks. Wacław Rusinek SDB, sekretarz KWPZM

Warszawa, 17 października 2007 r.

Na zdjęciu, uczestnicy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, w maju br. / fot. J. Szewek OFMConv

zobacz także: Dokument: W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja