Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Refleksje: List biskupów do kapłanów
Dokument: Znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana
Zakony w Polsce: Oświadczenie KWPZMwP
Kraków: List kard. Dziwisza do ekologów
Zakony: Tożsamość w społeczeństwie pluralistycznym
Asyż: Przesłanie papieża Benedykta XVI do franciszkanów
Dokument: W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach
Dokumenty: Apel pokojowy 2006
List: Służyć zwycięskiej miłości
List o pokoju - do wszystkich, których kocha Bóg
Słowa o. Pierbattisty, nowego kustosza Ziemi Świętej, do braci w dzień uroczystego ingresu do "San Salvatore".
Pochwalony bądź Panie za Siostrę naszą Klarę
List Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
Apel o pokój w Ziemi Świętej Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
List franciszkanów (OFM) do ambasadorów Palestyny i Izraela, w Polsce
Deklaracja Ministra Generalnego Braci Mniejszych (OFM)
Wypowiedź generała Zakonu Braci Mniejszych o. Giacomo Bini OFM
Apel o pokój w Ziemi Świętej
Zaproszenie do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej
Homilia kard. Macharskiego w Eger
   Następne Następne
Kraków: List kard. Dziwisza do ekologów
2007-11-29 17:25:57
List metropolity kard. Stanisława Dziwisza "do wszystkich ludzi dobrej woli zajmujących się ekologią w środowisku krakowskim", z tej okazji rocznicy ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów.

Stanislaus Cardinalis Dziwisz
Archiepiscopus Metropolita Cracowiensis

Do wszystkich ludzi dobrej woli zajmujących się ekologią w środowisku krakowskim

Pozdrawiam serdecznie i łączę się duchowo z Wami, którzy z okazji dwudziestej ósmej rocznicy ogłoszenia świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologów zgromadziliście się w bazylice noszącej jego imię, aby wspólnie modlić się za cały świat stworzeń i za obrońców tego dzieła Boga Stwórcy.

W Liście Apostolskim "Inter sanctos" z 1979 r. Sługa Boży Papież Jan Paweł II zwrócił uwagę na sposób odnoszenia się świętego Franciszka do przyrody jako cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Świadomość bycia obdarowanym przez Boga napełnia człowieka wielką wdzięcznością za dar przyrody. Dlatego św. Franciszek wyśpiewał swoje dziękczynienie i uwielbienie Boga w poetyckiej modlitwie, zatytułowanej "Pochwała stworzeń". Głębokie przekonanie, że dar przyrody pochodzi od samego Boga,każe człowiekowi szanować ten dar ze względu na szacunek dla Stwórcy. Przeświadczenie,że jest to dar dla całego rodzaju ludzkiego, zachęca nas do odpowiedzialnego korzystania z niego w duchu solidarności z innymi narodami żyjącymi dzisiaj na ziemi i z myślą o przyszłych pokoleniach.

Postawa proekologiczna, dziś i w przyszłości, musi wiązać się także ze świadomym kontrolowaniem własnej konsumpcji, z oszczędzaniem energii i surowców, aby nie zmarnotrawić otrzymanego od Boga bogactwa przyrody. Także i w tym św. Franciszek jest przykładem człowieka, który zobaczył Boga jako jedyne bogactwo mogące w pełni zaspokoić pragnienia osoby ludzkiej. On umiał dostrzec w każdym stworzeniu siostrę i brata, do których podchodził z przyjaznym i niemal rodzinnym nastawieniem, wolny od zachłanności i ducha bezwzględnej dominacji.

Przykład św. Franciszka, niebieskiego patrona ekologów, niech Wam przyświeca w pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej oraz we wszelkich działaniach zmierzających do tego, aby obecność człowieka na tej ziemi nie była niszczycielska, lecz by była twórczą współpracą z Bogiem, Stworzycielem i miłośnikiem życia.

Na braterską posługę dla dobra ludzi i wszystkich stworzeń z serca Wam błogosławię.

Stanisław Kard. Dziwisz, Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 28 listopada 2007 roku.

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja