Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Rychwałd: Jezus uzdrawia moje zranienia
Pariacoto: Dziś rocznica śmierci polskich męczenników w Peru
Refleksje: Wielki Piątek
Refleksje: Bóg jest miłością
Refleksje: Żyjesz tylko raz, żyj jak święty!
Modlitwa franciszkańska*
Refleksje: W połatanym habicie, ale samolotem
Refleksje: Lourdes - świat w kropelce nadziei
Refleksje: Kim jesteś Niepokalana?
Refleksje: Tylko Miłość jest twórcza
Refleksje: Nowy Rok na nowo
Refleksje: ... nad umykającą codziennością
Refleksje: Bóg jest blisko
Refleksje: Zachowaj przykazania Boga
Refleksje: Poszukaj Boga
Refleksje: Głoś Ewangelię
Refleksje: Dlaczego w Lourdes?
Refleksje: Czas mija - wykorzystaj go dobrze...
Z górskich refleksji: Mój przyjaciel "friend"
Refleksje: Modlitwa na Światowy Dzień Ochrony Środowiska
   Następne Następne
Refleksje: Bóg jest blisko
2010-09-09 14:31:08
Miej zawsze Boga bardziej obecnego w twym sercu niż w myśli. Ta zażyłość z Nim uczyni z twego życia, już tutaj, raj. Bóg jest blisko tych, którzy trwają przed Nim jak Eliasz (por. 1Krl 17,1) i żyją z ufnością pod Jego spojrzeniem (por. Ps 16,8; 23,4).

Wśród różnych zajęć, od czasu do czasu wejdź w siebie, a może nawet mimochodem pamiętaj o Gościu, którego masz w sobie. Jeśli nabierzesz takiego nawyku, On da ci odczuć swoją obecność.

Trwanie w obecności Bożej swym sercem, nawet nic Mu nie mówiąc ustami, jest najdoskonalszą modlitwą (por. Rdz 17,1). Żyjąc pod spojrzeniem Tego, który cię kocha, nie będziesz mógł uczynić niczego innego, jak starać się Jemu podobać, we wszystkim naśladując Jezusa (por. J 8,29).

Jak odczuwałbyś blisko obecność jakiejś osoby w ciemnościach, tak odczuwaj bliskość Boga nawet Go nie widząc. By przeżywać zjednoczenie z Bogiem lub cieszyć się Jego obecnością, wyrzeknij się własnej miłości i tego wszystkiego, co nie jest Nim. Żyj jakby na tym świecie był tylko On i ty. Staraj się często myśleć o Bogu, a doświadczysz Jego słodkiego towarzystwa. Jeśli pragniesz cieszyć się w tym życiu rajskim pokojem, nabierz zwyczaju przyjacielskiej, pokornej i pełnej miłości rozmowy z Nim. Co za radość być samemu, ty i twój Bóg, w celi twego serca, bez niepokoju ze strony kogokolwiek!

Jeśli będziesz kochał Boga, zawsze będziesz o Nim myślał, gdyż twoje serce będzie tam, gdzie jest twój skarb (por. Mt 6,21).

Gdybyś nie wiem jakie uczucie okazywał twemu bliźniemu, nic nie może się porównać z radością znalezienia się sam na sam z Panem.

Jeśli przeżywał będziesz głębokie życie więzi z Bogiem, Trójca Boża uczyni w tobie swoje mieszkanie nie tylko przez swą łaskę (por. J 14,23), ale także przez swoją obecność ubogacającą cię niezliczonymi dobrodziejstwami.

Największe bezpieczeństwo, jakie możesz znaleźć, to bezpieczeństwo u boku Boga. Jeśli Pan jest obok, cóż może cię zaniepokoić? Obok Boga znajdziesz głęboki i niezakłócony pokój (por. Ps 16,11).

Bóg jest blisko tych, którzy Go szczerze szukają, wysłuchuje ich próśb i prowadzi ich w niebezpieczeństwach. "Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On twe ścieżki wyrówna" (Prz 3,6). "Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy" (Ps 16,8).

Myśl o obecności Bożej uczyni szczęśliwym i pełnym zasług twoje życie. Jak słodkie musi być przejście tego, kto przygotowuje się do bezpośredniego oglądania Boga, którego zawsze miał obecnego w wierze!

Jeśli towarzystwo tego, kogo kochasz, wydaje ci się tak miłe, jakież powinno być twoje szczęście z przeżywania obecności Boga w każdej chwili!

Bóg pozwala ci, aby Jego obecność w duszy nie była tylko prawdą wiary, ale rzeczywistością Boską intensywnie przeżywaną. Miej wielką wiarę w obecność Boga, Boga, który jest miłością, mieszkającego w twej duszy. Niech ta zażyłość z Bogiem będzie dla ciebie słońcem, które opromienia twoje życie, dając już zadatek nieba. Nie pozostawiaj nigdy Boga samego w sanktuarium twej duszy. W każdej okoliczności nie zapominaj, że jest On obecny w tobie i pragnie twej miłości.

Żyj w zażyłości z dobrym Bogiem. Staraj się, by twoje życie było sercem przy sercu z Nim, bezustannym przepływem miłości. Odczuwaj potrzebę samotności, by cieszyć się Jego obecnością. Miejsce twej pracy niech będzie pełne milczenia i obecności Boga (por. Ps 116,9).

O najwyższy mój Stwórco, Ty jesteś wszędzie obecny. Jesteś wokół mnie, wewnątrz mnie, a ja jestem tak roztargniony! Spraw, bym zachował z miłością, w ciszy mej duszy, pamięć o Twej obecności.

EW

Na ilustracji: Plakat Ewangelizacji Wizualnej

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja