Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycięstwa
Ogłoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
Różne: Czytelnicy „Posłańca” pod opieką duchową
Warszawa: 3 maja na Siekierkach
Głogówek: franciszkanin ze złotą odznaką
Taszkent: rocznica patrona administratury
Prasa: nowy numer Posłańca św. Antoniego
Dąbrowa Górnicza: „Nie lękajcie się” Jana Pawła
Legnica: Rycerze przy Grobie Pańskim
Prasa: o roli aniołów w życiu wiary
Dąbrowa Górnicza: hołd Młodzieży Wszechpolskiej
Kraków: spotkanie rodzin misjonarzy
Ogłoszenia: seminarium ze św. Franciszkiem
Ogłoszenia: do Peru na beatyfikację
Media: zdjęcia do teledysku Siewców Lednicy
Różne: zakonnicy wśród więźniów Dachau
Wrocław: paschalne nabożeństwo uzdrowienia
Ogłoszenia: niedziela z radiem u franciszkanów
Lublin: przyszłość osób konsekrowanych w Polsce
Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
   Następne Następne
Klasztory franciszkańskie w Polsce: Wieliczka
2010-07-30 09:01:25
Wieliczka to 20-tysięczne miasto w województwie małopolskim, powstałe w XIII wieku. Znajduje się w nim słynna kopalnia soli, która w 1978 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. W XVII wieku zamieszkali tam franciszkanie-reformaci

Klasztor pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, nieprzerwanie istnieje do dzisiaj, należy do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, z siedzibą w Krakowie. Zakonnicy wywodząc się z ruchu ściślejszej obserwacji (przestrzegania reguły zakonnej), tradycyjnie nazywani są reformatami. Do Wieliczki zostali zaproszeni w 1623 roku.

Niemal natychmiast po przybyciu wznieśli na ofiarowanym im miejscu drewnianą kaplicę, a w krótkim czasie, przy wydatnej pomocy górników z kopali soli, rozpoczęli budowę barokowego kościoła. Znaczne sumy na budowę świątyni przeznaczył król Zygmunt III z dochodów tamtejszej kopalni. Kościół poświęcił biskup krakowski bp Mikołaj Lipnicki w 1626 roku.


Była to pierwsza murowana świątynia u polskich reformatów, w pełni zgodna z mocno akcentującym ubóstwo ustawodawstwem zakonnym. W latach następnych stanowiła wzorzec dla kolejnych przyjmowanych fundacji. W połowie XVII wieku do południowej ściany kościoła dobudowano klasztor.

Na okres około 1640 roku należy datować obraz Najświętszej Maryi Panny, który od początku cieszył się ogromną czcią wiernych, zwłaszcza górników podejmujących ciężką i niezwykle niebezpieczną pracę. Imponujący rozwój kultu przerwany został tragicznym pożarem 2 kwietnia 1718 roku, który zniszczył tak kościół, jak i klasztor. Ocalony został jedynie, w niemal nienaruszonym stanie, obraz Matki Bożej Łaskawej. Podobnie jak u początków fundacji, tak i po tym kataklizmie miejscowi mieszczanie oraz możni dobrodzieje wspomogli odbudowę zespołu kościelno-klasztornego.

Działalność wielickich zakonników koncentrowała się na wspieraniu miejscowego duchowieństwa w wypełnianiu codziennej posługi duszpasterskiej. Szczególną troską otoczono górników i innych pracowników kopalni soli. Wśród nich znaczną część stanowili arianie, a po ich usunięciu z Polski przedstawiciele kalwinizmu. Wieliccy reformaci podejmowali z nimi dysputy teologiczne na płaszczyźnie dogmatyki i znajomości Biblii, zaś własnych wiernych pouczali poprzez kazania o charakterze katechetycznym.


Zdarzało się, iż pozyskani w ten sposób konwertyci (zwłaszcza pochodzący z Niemiec, Czech czy Austrii) wstępowali później do zakonu i kontynuowali tę działalność z jeszcze większym rozmachem i skutecznością. Duży udział w tym dziele, obok odpowiednio przygotowanych pod względem teologicznym kapłanów, mieli bracia kwestarze, którzy przemierzali nie tylko najbliższą okolicę, ale również zapuszczali się aż na Podhale czy Spisz.

Podczas takich wędrówek nie tylko zbierali dary i ofiary na utrzymanie klasztoru, ale w bezpośrednim kontakcie spotykali się z innowiercami i swoją prostotą, a jednocześnie głęboką pobożnością sprowadzali ich do jedności z Kościołem katolickim. Osobą najbardziej charakterystyczną w tej działalności był Brat Alojzy Kosiba (1855-1939). Przebywając 60 lat w klasztorze wielickim, zasłynął gorliwą modlitwą podejmowaną, tak we wspólnocie jak i podczas osobistych czuwań, nierzadko przez całą noc, a także ofiarną troską o najbiedniejszych przy klasztornej furcie. Jego proces beatyfikacyjny, rozpoczęty w 1963 roku, jest w zaawansowanym stadium.

Pierwsza wojna światowa przyniosła klasztorowi duże straty. W 1915 roku do miasta wkroczyły wojska rosyjskie, które zajęły cały klasztor, czyniąc z niego punkt zaopatrzeniowy dla wojska. Po odstąpieniu Rosjan klasztor zajęła z kolei armia austriacka.

W 1928 roku przy klasztorze wzniesiono gmach nowicjatu. W 1934 roku nowicjat przeniesiono do Pilicy i Kęt, a w budynku umieszczono Studium Filozoficzno-Teologiczne im. św. Bonawentury. Po II wojnie światowej mieściło się tam Średnie Studium Humanistyczne, było to dwuletnie liceum przygotowujące zakonników do matury.

Po okresie stalinowskim reformaci prowadzili tam Prywatne Liceum Ogólnokształcące, zwane Niższym Seminarium Duchownym. Obecnie jest to Kolegium Św. Antoniego z Padwy i Bł. Krystyna Gondka, mające status publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego).


Przy wielickim kościele reformatów pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki. Obraz Matki Bożej Łaskawej otoczony jest wielka czcią wiernych, zwłaszcza górników. Obraz przeniesiono do kościoła z murowanej kapliczki pw. św. Antoniego z Padwy, patrona górników. Podczas działań II wojny światowej Wieliczka została ocalona od zniszczeń wojennych, przypisywano to opiece Matki Bożej Łaskawej.

Klasztor i kościół wielicki od stulecia figuruje tradycyjnie w katalogu kościołów archidiecezji krakowskiej jako sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - Wielickiej. Urzędowe wpisanie go do rejestru sanktuariów nastąpiło w 1968 roku.

opr. wp

Na zdjęciach, klasztor w Wieliczce / fot. OFM Wieliczka, W. Pobiedziński OFMConv

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja