Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
O. Paolo Atzei - ordynariusz Sardynii
O. Agostino Gardin - sekretarz z Watykanu
Santa Scorese - 23 lata dla Niepokalanej
Drohiczyn: 15 lat posługi biskupa Dydycza
Pożegnania: O. Eugenio Kawashimo OFMConv (1939-2009)
100 lat temu zmarł o. Bernard z Andermatt
Ludzie: Franciszek Gajowniczek (1901-1995)
O. Stanisław Dowlaszewicz - biskup w Santa Cruz
Wspomnienie: O. Jan Burdyszek (1915-2001)
Ludzie: Brat Bernard - zegarmistrz, konstruktor, czciciel Niepokalanej
Ludzie: 100 lat o. Bernardina Mraza
Paul Sabatier - protestant o św. Franciszku
Wspomnienie: o. Léon Clovis Veuthey (1896-1974)
Brat Tymoteusz - błogosławiony kolporter
Warto wiedzieć: Biskup Andrzej Wasiło - misjonarz Litwy
Ludzie: O. Noras - prowincjał, asystent generała
Wspomnienie: o. Wincenty Stanisław Paryna
O. Joachim Roman Bar - prawnik, pisarz, tytan pracy
Fra Giacomo - Poverello z Brescii
O. Moczygemba - franciszkanin na Dzikim Zachodzie
Poprzednie Poprzednie   Następne Następne
O. Joachim Roman Bar - prawnik, pisarz, tytan pracy
2009-02-04 09:57:00
Dziś mija 12 lat od śmierci prof. Joachima Romana Bara OFMConv. Był jednym z największych znawców prawa kanonicznego w zakonie franciszkanów i w Kościele polskim w XX wieku. Pozostawił bogatą spuściznę pisarską. Do dzisiaj wspominany jest jako wybitny ekspert w dziedzinie prawa, tytan pracy i wzorowy franciszkanin.

Roman Bar (późniejszy ojciec Joachim) urodził się 13 lipca 1912 roku w Kosinie, na Podkarpaciu. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej. Rozpoczął naukę w państwowym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, skąd po ukończeniu drugiej klasy przeniósł się do Małego Seminarium oo. Franciszkanów we Lwowie.

Maturę zdał w 1931 roku już jako franciszkanin. W Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych otrzymał imię Joachim. W tym samym roku rozpoczął studia we franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, kontynuował je na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

We Lwowie w 1933 roku złożył wieczyste śluby zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Eugeniusza Baziaka (30 czerwca 1935 roku). Rok później uzyskał uniwersytecki dyplom magistra teologii.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów został wysłany do Rzymu, gdzie w latach 1936-1939 na Papieskim Ateneum Laterańskim studiował prawo kanoniczne. Uczęszczał również na wykłady z archiwistyki w Schola Paleographica Vaticana. Naukę zwieńczył doktoratem, który nostryfikował w 1946 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas studiów w Rzymie, w 1938 roku złożył oficjalną prośbę do władz zakonu o wysłanie go do Japonii, do misji założonej pod koniec kwietnia 1930 roku przez św. Maksymiliana Kolbego. Jednak plany wobec niego były inne. Po powrocie w 1939 roku do kraju rozpoczął pracę we franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.


W latach 1939-1947 był wicemagistrem, a później magistrem (wychowawcą i przełożonym) kleryków. Był prefektem studiów, definitorem wieczystym oraz kustoszem prowincjalnym. Aż do 1992 roku uczestniczył we wszystkich kapitułach Prowincji krakowskiej, co świadczy o tym, że franciszkanie cenili go za kompetencje i darzyli wielkim zaufaniem.

W 1971 roku został wybrany prowincjałem swojej prowincji zakonnej. Rok później władze całego zakonu mianowały go wikariuszem generalnym, czyli zastępcą generała. Urząd ten piastował trzy lata w Rzymie.

Po przejściu na emeryturę w roku 1982 powrócił do Krakowa, gdzie jeszcze dziewięć lat prowadził zajęcia w seminarium franciszkańskim. Zmarł w Krakowie, 4 lutego 1997 roku. Pochowano go na cmentarzu Najświętszego Salwatora.

O. Joachim R. Bar od 1939 roku poświęcił się pracy dydaktycznej, naukowej i pisarskiej. Wykładał prawo kanoniczne w seminarium franciszkańskim w Krakowie (w latach 1939-1964 i 1982-1991), w Studium Generalnym oo. Dominikanów w Krakowie (1953-1956), Seminarium Metropolitalnym w Krakowie (1956-1964) i Międzyzakonnym Studium Pastoralnym.

W 1955 roku otrzymał nominację na sędziego Metropolitalnego Sądu Duchownego w Krakowie. W 1957 roku został członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Wydziału Teologiczno-Kanonicznego KUL. W roku akademickim 1961-1962 prowadził wykłady na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jesienią 1964 roku przeniósł się na stałe do Warszawy i został adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK.

Nominację na docenta otrzymał 30 września 1966 roku, a 4 stycznia 1973 roku - na profesora. W 1966 roku objął kierownictwo katedry Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego. Wykładał historię instytutów prawa kanonicznego, prawo zakonne, prawo o osobach świeckich, prawo rzeczowe o miejscach świętych.


Napisał wiele prac z zakresu bibliografii kościelnej. Był współredaktorem wielu czasopism, periodyków i encyklopedii (w tym "Prawa kanonicznego", "Encyklopedii Katolickiej", włoskiego "Dizionario Enciclopedico dei religiosi"). Był autorem, współautorem i głównym redaktorem wielu książek, pisał opracowania o zakonie franciszkańskim i życiorysy sług Bożych. Jest autorem cenionego podręcznika prawa kanonicznego.

Z polecenia Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego był wizytatorem i kuratorem różnych zakonów i żeńskich zgromadzeń zakonnych. W okresie przygotowań do Soboru Watykańskiego II był członkiem komisji doradczej dla spraw zakonnych. Ze względu na wybitną znajomość prawa zakonnego, pomagał różnym zgromadzeniom zakonnym i instytutom życia konsekrowanego w redagowaniu odnowionych konstytucji.

Często udzielał konsultacji prawnych z zakresu prawa kanonizacyjnego. Wiele czasu poświęcił sprawom beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym polskich sług Bożych jako postulator bądź promotor wiary. To głównie jego pracy zawdzięczamy przygotowanie beatyfikacji Anieli Salawy (13 sierpnia 1991 r.) oraz beatyfikacji (17 października 1971 r.), a następnie kanonizacji (10 października 1982 r.) o. Maksymiliana Kolbego.

Długie lata opiekował się Franciszkańskim Zakonem Świeckich, zwanym wcześniej Trzecim Zakonem św. Franciszka. Przyczynił się do powstania w Krakowie unikalnej spółdzielni mieszkaniowej "Pokój i Dobro", prowadzonej przez tercjarki.

Kiedy w 1978 roku odbierał nagrodę naukową im. Włodzimierza Pietrzaka, powiedział: "Badania naukowe pragnąłem tak prowadzić, aby można je było wykorzystać w życiu praktycznym. Jako duchowy syn św. Franciszka z Asyżu jestem przekonany, że wszelka wiedza powinna służyć człowiekowi, jego zbliżeniu do Boga oraz pogłębieniu stosunków międzyludzkich na płaszczyźnie wzajemnego szacunku".

Pod koniec 1990 roku sporządził wykaz swoich publikacji, katalog zawierał ponad 650 pozycji bibliograficznych. Przez swoich współbraci był niezwykle ceniony za nieprzeciętną pracowitość, za sumienność, cierpliwość i ciągłą gotowość do pomocy innym.

opr. wp

Na zdjęciach: 1) o. Joachim Bar, Rzym 1975 r., 2) prezydium Kongresu Mariologicznego w Niepokalanowie (11-12 sierpnia 1972 r.). Od lewej: o. prof. A. Krupa OFM, bp Władysław Jędruszuk, gwardian Niepokalanowa o. Błażej Kruszyłowicz OFMConv, bp Zbigniew Kraszewski, o. wikariusz generalny Joachim Bar OFMConv, o. Paweł Kosiak OSPP, prowincjał Prowincji warszawskiej o. Mariusz Paczóski OFMConv, 3) o. Joachim R. Bar jako wikariusz generalny zakonu odprawia mszę św. (stoi po lewej stronie przewodniczącego liturgii, byłego generała zakonu franciszkanów o. Vittorio Constantiniego OFMConv) w gronie przełożonych generalnych i prowincjalnych zakonu franciszkanów, Niepokalanów 25 czerwca 1972 r.

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja