Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Rychwałd: Jezus uzdrawia moje zranienia
Pariacoto: Dziś rocznica śmierci polskich męczenników w Peru
Refleksje: Wielki Piątek
Refleksje: Bóg jest miłością
Refleksje: Żyjesz tylko raz, żyj jak święty!
Modlitwa franciszkańska*
Refleksje: W połatanym habicie, ale samolotem
Refleksje: Lourdes - świat w kropelce nadziei
Refleksje: Kim jesteś Niepokalana?
Refleksje: Tylko Miłość jest twórcza
Refleksje: Nowy Rok na nowo
Refleksje: ... nad umykającą codziennością
Refleksje: Bóg jest blisko
Refleksje: Zachowaj przykazania Boga
Refleksje: Poszukaj Boga
Refleksje: Głoś Ewangelię
Refleksje: Dlaczego w Lourdes?
Refleksje: Czas mija - wykorzystaj go dobrze...
Z górskich refleksji: Mój przyjaciel "friend"
Refleksje: Modlitwa na Światowy Dzień Ochrony Środowiska
   Następne Następne
Refleksje: Modlitwa na Światowy Dzień Ochrony Środowiska
2009-06-03 09:51:06
Na tegoroczny Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony 5 czerwca Komisja ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia pracująca przy Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów (USG/UISG) w Rzymie przygotowała specjalne nabożeństwo.

Przy okazji komisja, której członkiem jest m.in. polski franciszkanin o. Stanisław Jaromi OFMConv, zachęca wszystkie osoby konsekrowane, aby poprzez modlitwę i bezpośrednie działania, wyraziły swą solidarność z braćmi i siostrami z całego świata zaangażowanymi w ochronę Bożego stworzenia i działalność ekologiczną.


A oto propozycja nabożeństwa. Składa się ono ze wstępu i 3 części: celebracji z tekstami biblijnymi, mówiącymi o stworzeniach, "lamentacji" nad trudnościami w ochronie środowiska oraz modlitewnej zachęty do działania.

1. Wstęp. Można zaśpiewać odpowiedzią pieśń na wejście.

Modlitwa na rozpoczęcie:

Dobry i łaskawy Boże, gromadzimy się dzisiaj w Światowy Dzień Ochrony Środowiska w łączności - w modlitwie i działaniu - z naszymi braćmi i siostrami zaangażowanymi w ochronę Bożego stworzenia i w działalność ekologiczną. Ty wzywasz nas do solidarności z ofiarami katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych i destrukcji naturalnego środowiska.

Wiemy, że Ziemia stanie się naszym domem wówczas dopiero, kiedy zechcemy szanować i troszczyć o całą "wspólnotę życia" i nauczymy się pokornie pilnować swe miejsce w tej wspólnocie; kiedy podejmiemy działania dla ochrony i odnowy systemów życia; gdy rzeczywiście zadbamy o zrównoważony rozwój dla wszystkich.

Prosimy, przemień nasze serca. Napełnij je pragnieniem Twojego Królestwa, w którym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

2. Celebracja Słowa Bożego

Proponujemy rozważanie tekstów biblijnych mówiących o różnych elementach Bożego stworzenia

Ziemia oraz życie roślinne i zwierzęce
Rdz 1, 9-12, 24-25; Hi 12, 7-10; Lb 35, 33-34
R. A Bóg widział, że były dobre. (refren może być śpiewany)

Ogień oraz słońce, księżyc i światło
Rdz 1, 3.14-19; Dz 2, 1-4; Hbr 12, 29; Wj 3, 1-6.13.18.21-22
R. A Bóg widział, że były dobre.

Wiatr oraz życie, duch i oddech
Ez 37, 5; Ps 104, 3-4; Dz 2, 1-4
R. A Bóg widział, że były dobre.

Woda oraz morza, rzeki i oceany wraz z wodnymi istotami żywymi
Rdz 1, 9.20-23; Iz 44, 3a; Iz 55, 1; 2Krl 5, 14; Ap 22, 1-3
R. A Bóg widział, że były dobre.

Życie ludzkie kobiet i mężczyzn
Rdz 1, 27; Rdz 2, 7.18.21-22;
R. A Bóg widział, że były dobre.

Chwila ciszy. Czas na wzajemne dzielenie się. Jako przerywnik można śpiewać psalmy np. Ps 19, 1-7, 104 lub 148

3. Lamentacja

Lektura Pisma św.: Lb 35, 33-34; Iz, 24, 4-6; Ez 34, 17-18; Rz 8,22

Wezwania modlitewne

Po każdym wezwaniu śpiewamy: Panie, zmiłuj się / Kyrie eleison

- Woda jest podstawowym dobrem. Korzystamy z niej często marnotrawnie, podczas gdy 2/3 populacji świata cierpi na jej brak.
- Niszczymy nasze lasy, eksploatujemy je ponad miarę a to dom dla wielu zwierząt.
- Lasy tropikalne i rafy koralowe są zagrożone w wyniku ludzkiej działalności, a przecież powinny być źródłem życia, żywości i medykamentów.
- Wzrasta nasza zależność energetyczna a tak bardzo brakuje nam ducha oszczędności.
- Wielu z nas porusza się własnym samochodem, zamiast korzystać z transportu publicznego zwiększając emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
- Przyczyniamy się do globalnego ocieplenia, które powoduje kurczenie się lodowców, nowe powodzie i susze zagrażając dzikiej przyrodzie i pozbawiając domu milionów ludzi.
- Nie troszczymy się wystarczająco losem uchodźców i imigrantów przemieszczających się z powodu suszy, powodzi, braku żywności czy wojny.

- Dodaj własne wezwania...

Modlitwa podsumowująca:

Boże, który jesteś cierpliwy, wysłuchaj nasze wołania, gdy przynosimy do Ciebie nasz ból i nasze nadzieje, nasz strach i słabość. Ulecz nasze serca, daj nam nadzieję, ucisz nasz strach, przebacz nasze przewinienia. Niech Duch Święty, który w nas mieszka, umocni nas, byśmy pozostali wierni nadziei i obietnicy Ewangelii, objawionej nam przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w imię którego modlimy się. Amen.

Ojcze nasz ...

4. Zachęta do aktywności

Dla realizacji tych aspiracji, musimy podjąć stanowczą decyzję, by żyć bardziej odpowiedzialnie, myśląc o potrzebach naszych lokalnych wspólnot i całej społeczności ludzkiej. Jesteśmy równocześnie obywatelkami i obywatelami różnych państw oraz jednego świata, w którym to co lokalne, jest powiązane z tym co globalne. Każda i każdy z nas jest odpowiedzialny za obecne i przyszłe dobro ludzkiej rodziny oraz za wszelkie życie na ziemi. Duch solidarności ludzkiej i pokrewieństwa z wszelkim życiem umacnia się, gdy żyjemy w szacunku dla tajemnicy bycia, w duchu wdzięczności za dar życia oraz w pokornej postawie co do naszego ludzkiego miejsca pośród przyrody.

Wielbimy Cię, Panie, za Twoją dobroć względem nas. Daj nam wielkie serce byśmy radowali się Twoimi darami. Przebacz, gdy zbłądzimy i błogosław nam i całemu stworzeniu. Prosimy o to w imię Jezusa, Twojego Syna, który żyje i działa między nami. Amen.

Na zakończenie błogosławieństwo i odpowiednia pieśń.

Przełożył i opracował: o. S. Jaromi OFMConv

Na zdjęciach, sceny religijne, rzeźby w lesie w pobliżu Certosa di Trisulti, klasztoru kartuzów w Lazio (Włochy) / fot. S. Jaromi OFMConv

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja