Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycięstwa
Ogłoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
Różne: Czytelnicy „Posłańca” pod opieką duchową
Warszawa: 3 maja na Siekierkach
Głogówek: franciszkanin ze złotą odznaką
Taszkent: rocznica patrona administratury
Prasa: nowy numer Posłańca św. Antoniego
Dąbrowa Górnicza: „Nie lękajcie się” Jana Pawła
Legnica: Rycerze przy Grobie Pańskim
Prasa: o roli aniołów w życiu wiary
Dąbrowa Górnicza: hołd Młodzieży Wszechpolskiej
Kraków: spotkanie rodzin misjonarzy
Ogłoszenia: seminarium ze św. Franciszkiem
Ogłoszenia: do Peru na beatyfikację
Media: zdjęcia do teledysku Siewców Lednicy
Różne: zakonnicy wśród więźniów Dachau
Wrocław: paschalne nabożeństwo uzdrowienia
Ogłoszenia: niedziela z radiem u franciszkanów
Lublin: przyszłość osób konsekrowanych w Polsce
Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
   Następne Następne
O. Korneli Czupryk - prowincjał, misjonarz, komisarz
2009-06-10 09:33:58
Jest jednym z najwybitniejszych franciszkanów XX wieku. Był przełożonym św. Maksymiliana, gwardianem, prowincjałem, misjonarzem w Japonii, komisarzem generalnym. Zmarł 21 lat temu, w wieku 98 lat.

Tomasz Czupryk urodził się 31 marca 1890 r. w Czeremoszni k. Złoczowa (w dawnym województwie tarnopolskim, obecnie na terenie Ukrainy). Do zakonu franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) wstąpił we Lwowie w 1908 r., otrzymał imię Korneli. W jego nowicjacie (rocznik 1908-1909) był m.in. sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv i bł. o. Innocenty Guz OFMConv.

Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 1912 r. Filozofię i teologię studiował Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1916 r. w Krakowie z rąk abpa Adama Stefana Sapiehy.

Pracował w Krakowie jako kapelan wojsk austriackich podczas I wojny światowej (1917-1918), w Czyszkach k. Lwowa jako wikariusz i katecheta (1918-1919), w Radomsku (1919-1920) i w Grodnie (1920-1921). W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., był zmuszony do ukrywania się przed Rosjanami, którzy wydali na niego wyrok śmierci.

W 1921 r. został mistrzem nowicjatu, funkcję tę pełnił do 1927 r. we Lwowie, w Kalwarii Pacławskiej i w Łagiewnikach k. Łodzi. Następnie w latach 1927-1933 sprawował urząd prowincjała. Przyczynił się do odnowy życia zakonnego, szczególną uwagę zwracał na wychowanie młodych zakonników franciszkańskich. Polecał zakładać w klasztorach biblioteki i zaopatrywać je w nowe książki. Przypominał o konieczności prowadzenia kronik klasztornych.

Dzięki jego zabiegom w 1928 r. zakon odzyskał klasztor w Gnieźnie, skasowany przez rząd pruski w 1835 r. Za jego przełożeństwa zaczęto wydawać drukiem "Wiadomości z Prowincji", jako urzędowe pismo polskiej prowincji franciszkanów. Pierwszy numer ukazał się 1 stycznia 1931 r., nosił tytuł "Wieści z Prowincji". Kolejne dwa miały tytuł "Wiadomości z Prowincjałatu". Od czwartego numeru do dzisiaj biuletyn ukazuje się jako "Wiadomości z Prowincji".

Popierał plany św. Maksymiliana Kolbego, aby rozwinąć pracę apostolską w nowych wymiarach. Za jego zgodą i poparciem o. Kolbe w 1927 r. zbudował klasztor w Niepokalanowie i w 1930 r. otworzył misję w Japonii.


Po zakończeniu kadencji prowincjalskiej o. Korneli w 1933 r. wyjechał do Japonii. Był gwardianem w Nagasaki (1933-1936), ponadto pełnił tam funkcję magistra kleryków, administratora wydawnictwa oraz wykładowcy teologii moralnej, prawa zakonnego i liturgiki.


Po powrocie do Polski został gwardianem w Poznaniu (1936-1939). W czasie II wojny światowej przebywał w Warszawie, a od 1942 r. we Lwowie. W latach 1943-1946 był komisarzem generalnym (przełożonym) Komisariatu Lwowskiego, który powstał 11 marca 1940 r. na skutek wojny i aneksji ziemi polskich przez hitlerowskie Niemcy (komisariat lwowski został zniesiony przez generała zakonu w czerwcu 1946 r.).


Później piastował urząd gwardiana w Gnieźnie (1947-1948), w Krakowie (1950-1953), i Głogówku (1965-1968). Obowiązek przełożonego pełnił łącznie w sześciu klasztorach. Od 1975 r. przebywał w Radomsku. Tam zmarł 6 czerwca 1988 r., w wieku 98 lat.

Generał zakonu o. Lanfranco Serini OFMConv - po śmierci o. Kornelego - skierował w 1988 r. specjalny list do władz prowincji krakowskiej. Napisał w nim o potrzebie dokładnego zbadania i zachowania dla potomnych, roli, jaką o. Czupryk odegrał w dojrzewaniu ideałów maryjnych i misyjnych u św. Maksymiliana.


O. Serini wyraził również nadzieję, że pamięć o o. Kornelim przyczyni się do umiłowania przez wszystkich franciszkanów - zwłaszcza z prowincji krakowskiej - "wartości zakonnych, które on ucieleśniał w młodzieńczym duchu, aż do końca".

wp

Na zdjęciach, o. Korneli Czupryk: 1) ukrywający się jako kapłan przed bolszewikami, okolice Grodna 1920 r., 2) jako prowincjał krakowski (1927-1933), 3) jako gwardian klasztoru w Nagasaki (pierwszy z prawej) z o. Kolbe (pierwszy z lewej) z nowo wyświęconymi, pierwszymi kapłanami franciszkańskimi w Japonii - o. Aleksandrem Tabaką (drugi z lewej), o. Mieczysławem Mirochną (drugi z prawej), Nagasaki 15 września 1935 r., 4) jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich o. K. Czupryka (stoi w środku o ornacie), Kraków 1966 r., 5) o. Czupryk (w środku) jako prowincjał z o. Maksymilianem Kolbe (po jego prawej stronie) i o. Alfonsem Kolbe (po jego lewej stornie) i uczniami Niższego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie, 1929 r., 6) jako prowincjał z o. Maksymilianem Kolbem przed odjazdem do Japonii, Niepokalanów 1933 r./ fot. Archiwum OFMConv Kraków

  zobacz także:

  1. Brat Iwo - sekretarz św. Maksymiliana

  2. O. Karwacki - wybitny historyk franciszkański

  3. Benigny Chmura - prowincjał przełomu wieków

  4. Ludzie: O. Jeremy Chodacki (1906-2004)

  5. O. Kamil Wełymański - zesłaniec, proboszcz Wilna

  6. Ludzie: Franciszek Gajowniczek (1901-1995)

  7. Brat Tymoteusz - błogosławiony kolporter

  8. Ludzie: Brat Innocenty - człowiek św. Maksymiliana

  9. Ludzie: Michał Micherdziński (1919-2006)

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja