Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Refleksje: List biskupów do kapłanów
Dokument: Znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana
Zakony w Polsce: Oświadczenie KWPZMwP
Kraków: List kard. Dziwisza do ekologów
Zakony: Tożsamość w społeczeństwie pluralistycznym
Asyż: Przesłanie papieża Benedykta XVI do franciszkanów
Dokument: W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach
Dokumenty: Apel pokojowy 2006
List: Służyć zwycięskiej miłości
List o pokoju - do wszystkich, których kocha Bóg
Słowa o. Pierbattisty, nowego kustosza Ziemi Świętej, do braci w dzień uroczystego ingresu do "San Salvatore".
Pochwalony bądź Panie za Siostrę naszą Klarę
List Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
Apel o pokój w Ziemi Świętej Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
List franciszkanów (OFM) do ambasadorów Palestyny i Izraela, w Polsce
Deklaracja Ministra Generalnego Braci Mniejszych (OFM)
Wypowiedź generała Zakonu Braci Mniejszych o. Giacomo Bini OFM
Apel o pokój w Ziemi Świętej
Zaproszenie do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej
Homilia kard. Macharskiego w Eger
   Następne Następne
Homilia kard. Macharskiego w Eger
2002-02-25 10:26:47
Homilia metropolity krakowskiego, kardynała Franciszka Macharskiego, na mszy św. z przekazaniem relikwii św. Jadwigi Królowej. Węgry, Eger, 24 lutego 2002 r.

Ekscelencjo, umiłowani Bracia i Siostry...

Jestem wśród Was w odpowiedzi na inicjatywę i zaproszenie Księdza Arcybiskupa i Ojców Franciszkanów. Poczucia, że to wielka chwila i uczucia wielkiej radości, nie gasi nawet moje zażenowanie, że nie potrafię osobiście przemówić po węgiersku... Dziękuję za Waszą wyrozumiałość i za niezawodną pomoc tłumacza i interpretatora.

1. Święta Jadwiga - król Polski, opiekunka naszych narodów. I Europy! Opowiada o niej hagiograficzna legenda: Jako fundatorka odwiedziła plac budowy jednego z kościołów w Krakowie. W rozmowie zapytała jednego z murarzy, dlaczego jest smutny. Odpowiedział z wielkim żalem, że ma w domu chore dzieci i taką biedę, że nie ma na jedzenie i leki. Jadwiga kazała mu dać sakiewkę z pieniędzmi. Kiedy odeszła, murarze zobaczyli na bloku kamiennym, na którym stała, głęboki ślad jej stopy. Tę legendę słyszy się w Krakowie i po wiekach, pokazuje się w murze kościelnym blok kamienny ze "stopką Królowej Jadwigi".

Jadwiga na pewno nie była czarodziejką i nie kamień jest tu ważny. Bowiem w społecznej świadomości ludzi został po Królowej Jadwidze ŚLAD - znak, że dzięki swoim świętym jest obecny w świecie Bóg miłosierny. Czyn miłosierdzia, każdy czyn miłosierdzia, jest zapisany w Sercu Boga, a choćby ludzie byli bardziej wrażliwi na pieniądz, sukces i władzę niż na dobroć i miłość, to Chrystus gotów jest nam przypominać ewangeliczną prawdę, bo przecież sam powiedział: gdyby milczeli ludzie, "kamienie wołać będą" (por. Łk 19,40).

2. Siostry i Bracia - Rodzeństwo moje! - przyjechałem do Was z relikwiami Świętej Jadwigi - na znak, że w naszym świecie możliwa jest miłość! Miłość miłosierna, łaskawa, cierpliwa i ofiarna a nie egoistyczna. Miłosierdzie, które domaga się sprawiedliwości, choć na nią nie czeka, i dzieli się swoim dobrem z potrzebującymi. Tak właśnie jest: Bóg, który jest miłością, jest blisko! I woła cię, żebyś był miłosierny! (por. J 11,28).

Relikwie św. Jadwigi Królowej przekazuję w czasie Mszy świętej. Jakby na znak, że przede wszystkim przez sprawowanie Świętej Eucharystii jest obecny wśród nas sam Pan i Bóg, bogaty w miłosierdzie: Ten, który obdarował Jadwigę trudną świętością i był jej Oblubieńcem i Panem. Nasza wspólna Święta Jadwiga, jako król była na pewno mało podobna do wizerunku rządzących, stale na wyścigach o pieniądz, pozycję, i władzę, jakby "zakochanych" w przywilejach swojej władzy. Raczej podobna była do  Chrystusa, cierniem koronowanego, nie uszanowanego, znieważonego i  oplutego, ubiczowanego i ukrzyżowanego.

Czy nie było śladem tego podobieństwa do Chrystusa Króla o takiej postaci, to, że do trumny Jadwigi (umarła mając 24 lata, i jako matka przeżyła tylko parę dni swoją córeczkę) włożono królewskie znaki - berło i jabłko - z drewna, a na skronie włożono koronę wyciętą z kawałka skóry... A  skąd  to ubóstwo? Stąd, że Ona za życia wszystkie swoje klejnoty oddała na potrzeby nowego wydziału teologii, który ufundowała w Krakowie.

3. Trzeba jednak wrócić do Świętej Jadwigi jako króla i chrześcijanki. Jako taka jest według nas opiekunką i wychowawczynią Europy, tej naszej dzisiejszej Europy, w której tyle prawdy i dobra, i tyle błędów i złych postaw, kłótnie i ksenofobia, wojny, czystki, gwałty i terror.

Święta Jadwiga należała przez swój rodowód do Europy, w której tworzyła się taka wspólnota państw i narodów, która nie żądała od nich wyrzekania się swojej identyczności. Pochodziła z rodu Andegawenów (Anjou), Piastów i  Arpadów. Była córką i wnuczką rodów panujących, od hrabstwa we Francji przez królestwo Neapolu, Węgry, Bośnię (skąd pochodziła jej matka), po Budę na Węgrzech, gdzie spędziła dzieciństwo i Kraków, gdzie osiągnęła dojrzałość.

4. W takim europejskim świecie, który w średniowieczu nie znał wizowych pieczątek, nauczyła się - i nas uczy - że wiara potrzebuje kultury, i kulturę tworzy. Że chrześcijaństwo żyje w "przestrzeni kultury". Uczy, że rzetelna władza państwowa wspomaga powstawanie centrów kultury, ośrodków myśli, które stają się pomostem w dwu kierunkach ruchu, otwartym na Zachód i Wschód, i  na różne wymiary cywilizacji. Święta Jadwiga rzuca dziś światło na drogi chrześcijan Europy, by łączyli szacunek dla ludzi odmiennych przekonań z odważnym dawaniem świadectwa o Chrystusie i człowieku.

Jadwiga jest nauczycielką cywilizacji miłości w każdej sytuacji. Legenda, inna, niż ta już opowiedziana, przekazuje pełen treści symboliczny epizod. Gdy w czasie podróży dworu zniszczono pole biednych wieśniaków, Królowej Jadwigi nie uspokoiły zapewnienia o sprawiedliwym wynagrodzeniu szkód, ale zapytała: "A kto im łzy powróci?" Kto łzy powróci... W takiej wrażliwej na człowieka postawie rządzących jest antidotum na cywilizację śmierci, nienawiści, na zobojętnienie na cierpienie i zło, zobojętnienie na prawdę i słuszność. Szacunku dla człowieka i jego praw nie nauczą same trybunały! Dla tworzonej nadal Unii Europejskiej, Święta Jadwiga Królowa jest przykładem, że unia między narodami (jak XIV-wieczna unia Polski, Litwy i Rusi Halickiej) może być owocem pokoju, a nie przemocy i rozlewu krwi. Tamta unia, oparta na duchowym fundamencie chrześcijaństwa - inaczej niż unie europejskie - istniała przez 4 wieki i upadła, gdy Polska straciła byt państwowy.

6. Kiedy pielgrzymi z Eger trafią do Krakowa (jak ja przybywam z  Krakowa do Eger), znajdą w Katedrze Wawelskiej na Zamku grób Świętej Jadwigi w ołtarzu pod krucyfiksem Chrystusa z jej epoki (trzecia legenda mówi, że z Nim rozmawiała...). Młoda królowa tu się zapewne decydowała na większą wolność w prawdzie. I na korzystanie z  daru wolności, której spełnieniem jest miłość i zawierzenie Bogu siebie, i  sióstr, i braci. A kiedy pielgrzymi nawiedzą kościół Św. Jadwigi w mieście, zobaczą, jak po sześciu wiekach wielka parafia poddaje się ewangelicznej inspiracji, której uległa Święta Krakowa.

7. Pielgrzymów do Krakowa zachęcam, żeby nie zapomnieli o  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Znajdą tam żywe jak źródło nabożeństwo, które jest szkołą wiary i ufności Bogu, który w Chrystusie jest wcielonym Miłosierdziem. Znajdą także światło i siłę, żeby każdy codziennie "czynił miłosierdzie". Nauczycielką będzie Święta Siostra Faustyna, która tam żyła i młodo umarła, i jak Święta Królowa zawierzyła Miłosierdziu. A  w przyszłości - pewnie nie tak odległej - odwiedzą w bazylice "Kaplicę Węgierską", dar i symbol braterskiej jedności Węgrów i Polaków.

Matko Boska, Patronko naszych Narodów, i Święte nasze Opiekunki - módlcie się za nami! Amen.

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja