Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycięstwa
Ogłoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
Różne: Czytelnicy „Posłańca” pod opieką duchową
Warszawa: 3 maja na Siekierkach
Głogówek: franciszkanin ze złotą odznaką
Taszkent: rocznica patrona administratury
Prasa: nowy numer Posłańca św. Antoniego
Dąbrowa Górnicza: „Nie lękajcie się” Jana Pawła
Legnica: Rycerze przy Grobie Pańskim
Prasa: o roli aniołów w życiu wiary
Dąbrowa Górnicza: hołd Młodzieży Wszechpolskiej
Kraków: spotkanie rodzin misjonarzy
Ogłoszenia: seminarium ze św. Franciszkiem
Ogłoszenia: do Peru na beatyfikację
Media: zdjęcia do teledysku Siewców Lednicy
Różne: zakonnicy wśród więźniów Dachau
Wrocław: paschalne nabożeństwo uzdrowienia
Ogłoszenia: niedziela z radiem u franciszkanów
Lublin: przyszłość osób konsekrowanych w Polsce
Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
   Następne Następne
O. Samuel Rajss - reformator Prowincji galicyjskiej
2009-07-20 09:33:57
Zainicjował wewnętrzną reformę w Prowincji galicyjskiej w zakonie franciszkanów konwentulanych. Był cenionym autorem literatury tercjarskiej.

W czasach od rozbiorów do połowy XIX wieku przetrwało zaledwie kilka klasztorów z dawnej Prowincji polskiej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Siedem klasztorów na terenie zaboru austriackiego utworzyło tzw. Prowincję galicyjską. Na skutek wielu uwarunkowań zakonnicy przyjęli sposób życia niewiele różniący się od stylu księży diecezjalnych.

Wewnętrzna reforma klasztorów, polegająca na przywróceniu życia wspólnego, została zainicjowana przez o. Samuela Rajssa, który prowincjałem był w latach 1883-1892. Dzięki wysiłkom jego oraz magistra nowicajtu o. Remigiusza Dudy, liczba zakonników w Prowincji galicyjskiej wzrosła o prawie 45 proc. Pod koniec XIX wieku było ich ponad osiemdziesięciu.

O. Samuel Leon Rajss urodził się w 1850 r. w Miejscu Piastowym koło Krosna (Podkarpacie). Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w 1869 r. Pierwsze śluby złożył w 1870 r. we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1873 r. w Krakowie.

Był człowiekiem bardzo zdolnym i gruntownie wykształconym. Znał język łaciński, niemiecki, francuski i włoski. Pisał wiersze w języku polskim. Dobrze orientował się w teologii i pawie kanonicznym. Zakonowi poświęcił wszystkie swoje siły.

Był gwardianem w Sanoku i we Lwowie, potem trzy kadencje prowincjałem (1883-1892). Kolejnymi prowincjałami byli po nim o. Leon Noras (lata 1892-1899) i o. Benigny Chmura (1899-1905).

O. Rajss poświęcił się reformie Prowincji galicyjskiej, jej wewnętrznemu wzrostowi, wierności dziedzictwu św. Franciszka z Asyżu. Zaprowadził w klasztorach życie wspólne. Reformę zaczął od najmłodszych w zakonie, od nowicjuszy i kleryków, których przekonał do złożenia specjalnego przyrzeczenia na "życie doskonale wspólne".

O. Rajss przy klasztorze lwowskim utworzył tzw. bursę franciszkańską, w której mieszkali uczniowie gimnazjalni, kandydaci do zakonu. Bursa przekształciła się później w gimnazjum franciszkańskie, z ktorego wyszły dziesiątki młodych zakoników, tworzących po 1919 r. nową, prężnie działającą Prowincję polską.

W 1892 r. Prowincja galicyjska otworzyła własne studium filozoficzno-teologiczne w Krakowie. Pierwszym regensem (przełożonym) tego studium został o. Remigiusz Duda, zasłużony odnowiciel życia wspólnego.

Po złożeniu urzędu prowincjała o. Rajss był gwardianem w Krakowie, Jaśle i ponownie w Krakowie, gdzie przyczynił się szczególnie do upiększenia kościoła. Zmarł 20 lipca 1901 r. w Krakowie. Przeżył 51 lat, w kapłaństwie 28.

Opublikował m.in. "Przewodnik duchowy dla tercjarzy", wiele razy drukowany jako "Brewiarzyk tercjarski". Ponadto napisał "Czytenia duchowne na każdy dzień miesiąca dla członków III Zakonu", "Św. Salomę", "Godzinki o bł. Kunegundzie". Przysłużył się w dziele wychowania młodzieży zakonnej poprzez wydanie drukiem "Podręcznika dla użytku młodzieży Zakonu Braci Mniejszych Konwentulanych".

wp

    zobacz także:

    1. O. Noras - prowincjał, asystent generała

    2. Benigny Chmura - prowincjał przełomu wieków

    3. O. Karwacki - wybitny historyk franciszkański

    4. Korneli Czupryk - prowincjał, misjonarz, komisarz

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja