Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Rychwałd: Jezus uzdrawia moje zranienia
Pariacoto: Dziś rocznica śmierci polskich męczenników w Peru
Refleksje: Wielki Piątek
Refleksje: Bóg jest miłością
Refleksje: Żyjesz tylko raz, żyj jak święty!
Modlitwa franciszkańska*
Refleksje: W połatanym habicie, ale samolotem
Refleksje: Lourdes - świat w kropelce nadziei
Refleksje: Kim jesteś Niepokalana?
Refleksje: Tylko Miłość jest twórcza
Refleksje: Nowy Rok na nowo
Refleksje: ... nad umykającą codziennością
Refleksje: Bóg jest blisko
Refleksje: Zachowaj przykazania Boga
Refleksje: Poszukaj Boga
Refleksje: Głoś Ewangelię
Refleksje: Dlaczego w Lourdes?
Refleksje: Czas mija - wykorzystaj go dobrze...
Z górskich refleksji: Mój przyjaciel "friend"
Refleksje: Modlitwa na Światowy Dzień Ochrony Środowiska
   Następne Następne
Refleksje: Zachowaj przykazania Boga
2010-09-05 07:47:01
Jest pięknym, wielkim i świętym to, co wchodzi w Boże plany. Piękne życie to takie, które realizuje te plany. To wszystko, co określasz złym, jest dobre, jeśli otrzymujesz je z ręki Boga (por. Am 3,6; Syr 11,4).

Prawdziwie mądrym jest ten, kto nie liczy na swe naturalne przymioty, ale jedynie na to, co podoba się Bogu. Jeśli, podobając się Bogu, nie podobasz się ludziom, nie ma powodu do smutku.

Twoim jedynym obowiązkiem na tym świecie jest podobać się Bogu; wszystko inne to szaleństwo i próżność. "Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj" (Koh 12,13).

Staraj się we wszystkim poznać, jaka jest wola Boża, abyś mógł podobać się Jemu (por. Kol 1,9-10; Ef 5,17). Pamiętaj jednak, że na nic się przyda poznanie woli Bożej, jeśli jej nie wprowadzisz w życie (por. Łk 12,47).

Niech twą radością będzie pełnienie tej woli; niech ci ona towarzyszy przez cierpienia lub pociechy. Wartość twoich pragnień zależy od powiązania ich z wolą Bożą. Złóż całą swą wolę w słodką wolę Boga.

Nie bój się chcieć tego, czego Bóg pragnie, nie sądź też, że nie jest Jego wolą to, co nie odpowiada twoim upodobaniom. Odpowiadaj do końca na zamiary, jakie Bóg ma wobec twej duszy. Jeśli naprawdę będziesz przejęty miłością Boga, nie będziesz pragnął niczego innego, jak tylko tego, czego On chce.

Nie proś Boga o to, czego ty pragniesz, ale o to, czego On chce. Nie uważaj niczego innego za wolność, jak tylko swoją zależność od Boga. Twoja wola niech się zatopi w Bożej woli; między tobą a Nim niech będą takie same: miłość, pragnienia i uczucia.

Jeśli zbliżysz się do Boga, staniesz się jednym duchem z Nim (por. 1Kor 6,17) i poznasz Jego wolę.

Nie możesz ofiarować Bogu większego daru, jak powierzając Mu swoją wolę. Przez tę konsekrację nie dajesz Mu czegoś z siebie, ale całego siebie. Jeśli w twym całym działaniu będzie wola Boża, możesz powiedzieć, że całkowicie należysz do Boga.

W każdym momencie swego życia stale jesteś na rozdrożu; ty lub Bóg, twoja wola lub Boża wola. Staraj się czynić to, co nakazuje ci wola Boża w obecnej chwili, nie niepokojąc się o przyszłość.

Twoja doskonałość polega na miłości Boga, a doskonała miłość to utożsamienie twej woli z wolą Boga. Tylko wola Boża niech będzie twoją wolą.

Taką naukę proponuje ci Jezus, który zstąpił z nieba nie po to, by pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Go posłał (por. J 6,38). Na tym posłuszeństwie opierał On miłość do Ojca: "Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał" (J 14,31).

Jeśli chcesz, aby cię Bóg uwielbił, staraj się także ty, jak Jezus, pełnić dzieła, jakie ci On wyznaczył w twoim życiu (por. J 17,4-5). Im bardziej będziesz starał się być posłuszny przykazaniom Pana, tym szczęśliwszy będziesz w przyszłym życiu.

Jeśli będziesz starał się czynić to, co ci Bóg polecił, otrzymasz obiecaną przezeń nagrodę. "Świat przemija, a wraz z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki" (1J 2,17).

Najwyższym aktem, który nadaje sens twemu życiu, jest przyjęcie woli Bożej. W każdej okoliczności umiej powiedzieć Bogu: "Niech się dzieje Twoja wola". Wola Boża niech będzie dla ciebie chlebem codziennym, tak jak była nim dla Jezusa (por. J4,34).

Jeśli to jest możliwe, nie kochaj woli Bożej dlatego, że jest zgodna z twoją wolą, ale kochaj swoją wolę, ponieważ zgodna jest z wolą Bożą. Bóg jest Ojcem, jest miłością, nie możesz się lękać, że Jego wola będzie niedobra dla ciebie.

Pan każdemu przydziela miejsce. Przyjmij je z uznaniem. Nic nie dzieje się z przypadku; wszystko to, co dzieje się na świecie, wchodzi w plany Boże, poprzez które Bóg osiąga swoje najwyższe cele.

Obyś mógł stwierdzić, że zawsze pełniłeś w życiu wolę Bożą! Panie, ofiaruję ci moje serce jak kartę, na której nic nie zapisano; wypisz na nim Twoją wolę.

(Fragment z książki Francesco Bersiniego "Mądrość Ewangelii", Bratni Zew 2010)

Na ilustracji: Plakat Ewangelizacji Wizualnej

  zobacz więcej refleksji:

  1. Refleksje: Zostań przyjacielem Jezusa

  2. Refleksje: Słuchaj Boga

  3. Refleksje: Miłosierna miłość

  4. Refleksje: Trwajcie mocni w wierze

  5. Refleksje: Braciom moim najmniejszym

  6. Refleksje: Spotkanie z Miłością

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja