Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Książki: Klara i jej siostry
Biblioteka serwisu: Kościół a masoneria
Książki: 20. Tom Studiów Franciszkańskich
Książki: Rozmowy o sensie życia
Książki: Zapomniane powstanie
Książki: Refleksje nad Regułami franciszkańskimi
Książki: Abelard. Miłość, Rozum i Pasja
Książki: Żyć dla miłości. Myśli wybrane
Książki: Eco-book o eko-Bogu
Książki: Pontyfikat na piątkę
Książki: Czy istnieje etyka uniwersalna?
Książki: Pozbawienia i zakazy w KPK z 1983 r.
Książki: Ojciec duchowy i przełożony
Książki: Gdzie mieszka mądrość
Książki: Zrób miejsce Bogu
Książki: Bóg, wszechświat i sens życia
Książki: Matka Teresa w bliskości Maryi Panny
Książki: Ostatnia deska ratunku
Słowo Boga na każdy dzień roku 2011
Książki: Anselm Grün. Jego życie
   Następne Następne
Książki: Ostatnia deska ratunku
2010-09-23 12:42:30
"Ostatnia deska ratunku" to najnowsza publikacja o. Ryszarda Wróbla, w której autor prezentuje orędzie zbawienia zawarte w ewangelicznym opisie cudu uciszenia burzy odczytane w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami egzegezy, hermeneutyki i teologii biblijnej oraz współczesnymi kierunkami głoszenia. Książka wnosi nowe, bogate treści, przede wszystkim do praktyki kaznodziejskiej.

Cud uciszenia burzy na Jeziorze Galilejskim należy do kategorii cudów ocalenia. U podstaw tradycji ewangelicznej leży bez wątpienia rzeczywiste wydarzenie, w którym brali udział Jezus i Jego uczniowie.

Pierwotna wspólnota chrześcijańska dostrzegała w tym opowiadaniu prowokacyjne pytanie o wiarę: wiarę, która byłaby zdolna rozpoznać prawdziwą moc Chrystusa i pomogła pierwszym chrześcijanom wzbudzić do Niego całkowite zaufanie w nowej sytuacji dziejowej.

Współcześni kaznodzieje skłonni są do podawania gotowych recept, według których można spokojnie "przepłynąć" przez życie. Z epizodu burzy czynią dobrze sprzedający się system zabezpieczeń przed wszelkimi zagrożeniami, a ze snu Jezusa - metodę wzorcowego zachowania się.

Jak twierdzi o. Wróbel, jest to poważny błąd: "opowiadanie ewangeliczne uczy nas raczej, że droga naśladowania Jezusa jest nieobliczalna, a głoszenie Jego nauki - niepojęte. Podróż przez morze życia nie zawsze odbywa się tak, jak byśmy tego chcieli. Wiara zakłada ryzyko: jeśli więc z Jezusa czynimy przedmiot czysto ludzkich kalkulacji, stajemy w opozycji do słowa Bożego".

Cudu uciszenia burzy na jeziorze wraz z innymi cudami należy on do najstarszej warstwy relacji o życiu i działalności Mistrza z Nazaretu i stanowi niezbędny element obrazu Chrystusa - Zbawiciela i Odkupiciela człowieka.

Niniejsza książka jest przepracowaną i uzupełnią wersją pracy doktorskiej o. Ryszarda Wróbla, która ukazała się drukiem w roku 1999 pod tytułem "Uciszenie burzy. Perykopa o uciszeniu burzy (Mk 4,35-41) i jej zastosowanie w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium biblijno-homiletyczne".

Jest nie tylko cenną pomocą homiletyczną dla wszystkich, którzy "zawodowo" zajmują się głoszeniem słowa Bożego, ale - dzięki swej popularyzatorskiej formie - stanowi narzędzie dla każdego, kto w konfrontacji ze słowem Bożym upatruje drogi do umocnienia osobistej wiary.

O. Ryszard Wróbel OFMConv (ur. 1957 r.) jest doktorem teologii, franciszkaninem krakowskiej Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię.

Studiował w Krakowie i Rzymie. Prowadził wykłady z hermeneutyki biblijnej, homiletyki, kaznodziejstwa biblijnego i historii kaznodziejstwa franciszkańskiego. Pełnił m.in.: funkcje asystenta swojej prowincji zakonnej, sekretarza Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, sekretarza Konferencji Prowincjałów Europy Wschodniej.

Był założycielem grupy teatralno-muzycznej "Mały Teatr św. Franciszka", pomysłodawcą i dyrektorem Franciszkańskich Spotkań Młodych oraz redaktorem Magazynu Młodych "Bratni Zew" i magazynu internetowego "ZaNim". Jest odpowiedzialny za stronę internetową Strefy Wiary (www.strefywiary.pl). Obecnie pracuje w kurii generalnej franciszkanów w Rzymie.

Jest autorem m.in.: "W ciszy własnego serca. Refleksje biblijne" (Kraków 1997, 2001), "Uciszenie burzy" (Kraków 1999), "Za dwa dni była Pascha. Rozważania pasyjne" (Kraków 2002), "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. Rekolekcje biblijne" (Kraków 2002), "Z tym, który ukochał radość. Spotkania ze św. Franciszkiem z Asyżu" (Kraków 2006), "Być uczniem Jezusa: przywilej czy zadanie? Lectio divina do  wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Marka, (Kraków 2007), "Jakim prawem to czynisz? Spory z Jezusem. Lectio divina do wybranych fragmentów Ewangelii według św. Marka" (Kraków 2008).

red.

O. Ryszard Wróbel OFMConv, "Ostatnia deska ratunku", Studio perbene, ss. 230.

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja