Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Książki: Klara i jej siostry
Biblioteka serwisu: Kościół a masoneria
Książki: 20. Tom Studiów Franciszkańskich
Książki: Rozmowy o sensie życia
Książki: Zapomniane powstanie
Książki: Refleksje nad Regułami franciszkańskimi
Książki: Abelard. Miłość, Rozum i Pasja
Książki: Żyć dla miłości. Myśli wybrane
Książki: Eco-book o eko-Bogu
Książki: Pontyfikat na piątkę
Książki: Czy istnieje etyka uniwersalna?
Książki: Pozbawienia i zakazy w KPK z 1983 r.
Książki: Ojciec duchowy i przełożony
Książki: Gdzie mieszka mądrość
Książki: Zrób miejsce Bogu
Książki: Bóg, wszechświat i sens życia
Książki: Matka Teresa w bliskości Maryi Panny
Książki: Ostatnia deska ratunku
Słowo Boga na każdy dzień roku 2011
Książki: Anselm Grün. Jego życie
   Następne Następne
Książki: Pozbawienia i zakazy w KPK z 1983 r.
2010-11-09 17:01:44
"Pozbawienia i zakazy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.", to polskie tłumaczenie tytułu wydanej po włosku nowej książki prawnika, polskiego franciszkanina o. prof. Zbigniewa Sucheckiego pt. "Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983". O. Suchecki podczas audiencji miał okazję przekazać książkę papieżowi Benedyktowi XVI.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) Kościół posiada własne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym popełniającym przestępstwo. Jednak celem i najwyższym obowiązkiem Kościoła jest zbawienie dusz. Kara jest konieczna we wspólnocie kościelnej do naprawienia zgorszenia, wyrównania naruszonej sprawiedliwości, ochrony dyscypliny kościelnej, zachowania porządku i do poprawy winnego.

Kara kościelna według KPK z 1917 roku "jest pozbawieniem jakiegoś dobra, dokonanym przez uprawnioną do tego władzę w celu osiągnięcia poprawy przestępcy i ukarania przestępstwa". Np. duchownym diecezjalnym, jak i zakonnikom, którzy popełnili przestępstwa ordynariusz może zakazać lub nakazać przebywanie na określonym miejscu lub terytorium.

Prawodawca przewiduje pozbawienie urzędu kościelnego m.in. w przypadku odstępstwa od wiary, herezji lub schizmy, nadużycia władzy, w przypadku poważnego naruszenia obowiązku rezydencji z racji urzędu kościelnego, za przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka.

Ze względu na cel rozróżniamy: kary poprawcze, czyli cenzury (ekskomunika, interdykt i suspensa) i kary ekspiacyjne. "Cenzura oznacza karę, przez którą człowiek ochrzczony stając się przestępcą i trwając w uporze, zostaje pozbawiony niektórych dóbr duchowych lub złączonych z duchowymi tak długo, aż zaniechawszy uporu, uzyska rozgrzeszenie".

Zgodnie z ustawą kara stanowi ostateczność (extrema ratio), gdy inne środki karne nie osiągnęły wskazanych celów. Ordynariusz, gdy uzna, że nie można w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego, poprzez braterskie upomnienie, naganę, jak również inne karne środki zaradcze i pokuty, wtedy powinien wszcząć postępowanie sądowe lub administracyjne.

Ojciec Święty Jan Paweł II zatwierdził nowe normy poświęcone przestępstwom, które są zarezerwowane watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Na mocy Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus Kongregacja Nauki Wiary "sądzi przestępstwa przeciw wierze oraz najcięższe przestępstwa popełnione przeciw moralności w czasie sprawowania sakramentów".

Ojciec Święty Benedykt XVI 21 maja 2010 roku zatwierdził nowe normy. Dokument obejmuje przestępstwa uznane przez Kościół za szczególnie poważne, dlatego poddaje je kompetencji Trybunału Kongregacji Nauki Wiary (KNW). Nowe normy dotyczące nadużyć seksualnych zawierają postanowienia dotyczące przyspieszenia procedur w najpoważniejszych przypadkach. Zezwalają, aby w Trybunale pracowały osoby świeckie. Wydłużają okres, po którym sprawy przestępstw w postępowaniu kanonicznym ulegają przedawnieniu z 10 do 20 lat od osiągnięcia przez ofiarę 18. roku życia. Przestępstwa nadużyć wobec osób niepełnosprawnych umysłowo traktują tak samo jak wobec osób nieletnich. Wprowadzone jest także nowe przestępstwo szeroko związane z pornografią pedofilską. Zachowano tajność postępowania.

Normy ustanowione przez Watykan stanowią część prawa kanonicznego. Nie nakładają obowiązku poinformowania władz świeckich o przestępstwach, ale zgodnie ze wskazaniami KNW należy postępować tak, by jednocześnie wypełniać przepisy obowiązującego prawa cywilnego.

O. Zbigniew Suchecki OFMConv (ur. w 1960 roku w Kamiennej Górze) jest kapłanem zakonu franciszkanów z krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, doktor obojga praw. Od 1993 roku jest profesorem prawa kanonicznego Papieskiego Fakultetu św. Bonawentury "Seraphicum" w Rzymie (Włochy). Specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego i konstytucyjnego.

O. Suchecki jest konsultorem Kongregacji do Spraw Świętych i postulatorem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa kanonicznego, m.in. wydanych w Polsce książek: "Kościół a masoneria" oraz "Kremacja w kulturach świata".

ozs / red.

Na zdjęciach, okładka i prezentacja książki przez autora Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI podczas audiencji środowej 20 października br. w Watykanie / fot. BP Watykan

Zbigniew Suchecki OFMConv, "Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983", Libreria Editrice Vaticana, Roma 2010, ss. 295.

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja