Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Misje: Franciszkanie i dentyści z odsieczą chorym w Ugandzie
Peru: Przywódca terrorystów zatrzymany
Hiszpania: "Nowy-stary" prowincjał
Rzym: Logo Kapituły kapucynów
Włochy: Boże Narodzenie w Corciano
Rzym: Z wizytą na Campo Verano
Asyż w 25. rocznicę - projekt innego świata
Do Asyżu - z trzech stron świata
Lwów: Dziękczynienie za Jakuba Strzemię
Niemcy: 25 lat franciszkanów z Krakowa
Ukraina: Pielgrzymki "Pokoju i Pojednania"
Na świecie: Lyon - cesarz, prymas i sznurkowcy
Niemcy: Nie będzie III wojny światowej
Statystyki: Zakon Braci Mniejszych
Słowacja: Nowi przełożeni klasztorów
Na świecie: O. Van Long Nguyen biskupem
W Uzbekistanie: Spotkanie katolików
Słowacja: Nowe władze kustodii minorytów
Z Ugandy: Afryka jak Wielki Post
Paragwaj: Zakończyła się misja lekarzy z Jastrzębia
   Następne Następne
Słowacja: Nowe władze kustodii minorytów
2011-05-06 10:41:55
Nowym przełożonym słowackiej kustodii Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych został wybrany o. Tomasz Lesňák, podczas trwającej od 2 do 4 maja br. kapituły franciszkanów w miejscowości Brehow, na wschodzie kraju.

W kapitule uczestniczyli również: generał zakonu o. Marco Tasca OFMConv i asystant zakonu ds. Europy Wschodniej (CEO) o. Jacek Ciupiński z Rzymu oraz prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

W czasie kapituły zakonnicy wybrali również nowy zarząd kustodii (definitorium): o. Adam Baran (asystent i wikariusz kustodii), o. Peter Gallik (asystent) i br. Martin Kollar (asystent i sekretarz kustodii). Ponadto kapituła wybrała poborcę i ekonoma kustodialnego, którym został ponownie o. Witold Adamczyk. Wszyscy wybrani złożyli na zakończenie obrad kapitulnych wyznanie wiary i przysiegę wierności na ręce o. Generała.

Kapituła Kustodii Matki Bożej Niepokalanej jest podzielona na dwie części, jej druga część odbędzie się w dniach 6-8 czerwca także w Brehovie.

Nowy kustosz słowackich minorytów (zwyczajowa nazwa franciszkanów na Słowacji - przyp.red.) o. Tomasz Lesňák (na zdjęciu obok) urodził się w 1976 roku w Lewoczy. We wrześniu 1994 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kowentualnych w krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów Krakowie, a zakończył w Rzymie na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury "Seraphicum".

Wieczyste śluby zakonne złożył w roku 1999. Dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie, w rodzinnej Lewoczy. W latach 2006-2007 był magistrem postulantów na Słowacji, a od września 2007 roku pracował w Bratysławie jako gwardian tamtejszej wspólnoty, sekretarz kustodii i wychowawca kleryków. O. Tomasz jest członkiem międzynarodowej komisji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ds. formacji.

Słowacka Kustodia Matki Bożej Niepokalanej powstała w 2003 roku. Pierwszym przełożonym kustodii przez dwie kolejne kadencje (w latach 2003-2011) był o. Lucjan Bogucki OFMConv.

Mimo, że historia franciszkanów na terenach dzisiejszej Słowacji sięga jeszcze czasów św. Franciszka (XIII wiek), to ich działalność po II wojnie światowej w Czechosłowacji brutalnie przerwało (podobnie jak w przypadku innych zakonów) internowanie przez władze komunistyczne w 1950 roku.

Dopiero po "aksamitnej rewolucji" w 1989 roku powoli rozpoczęła się odnowa życia zakonnego. Zarząd zakonu w 1993 roku zaproponował, aby Słowacja ze względu na małą liczbę zakonników (2 braci) przeszła pod opiekę polskiej, krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.

Obecnie słowaccy i polscy minoryci to ponad 20 zakonników pracujących w Bratysławie, Brehowie, Lewoczy i Spišskim Štvrtku, a od 2007 roku także w Albanii.

red.

Na zdjęciach: 1) od lewej: prowincjał o. Jarosław Zachariasz, asystant CEO o. Jacek Ciupiński, generał zakonu o. Marco Tasca i wikariusz generalny administratora apostolskiego południowej Albanii o. Jarosław Cár, 2) obrady kapituły kustodii słowackiej, 3-4) obrzęd złożenia przysięgi wierności nowo wybranego kustosza na ręce generała zakonu, 5) nowe definitorium, od lewej o. Adam Baran, kustosz o. Tomasz Lesňák, o. Peter Gallik i br. Martin Kollar, 6-7) obrady i praca w grupach, 8) nowo wybrany kustosz, 9) uczestnicy i zaproszeni goście kapituły Kustodii Matki Bożej Niepokalanej / OFMConv Słowacja.


W internecie: Franciszkanie na Słowacji.
Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja