Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Legnica: „Nasi uczniowie nie biorą korepetycji”
Taszkient: Od ciekawości do kapłaństwa
Kalwaria Zebrzydowska: Święcenia
Niepokalanów: Na Rok Wiary – najlepsze studia z mariologii
Kraków: Wikariusz krakowskiej prowincji dyplomowanym psychoterapeutą
Łódź: Święcenia w Łagiewnikach
Kraków: "Ja was rzeczywiście posyłam na front"
Przemówienie Benedykta XVI podczas pielgrzymki do diecezji Arezzo-San Sepolcro, 13 V 2012.
Kalwaria Zebrzydowska: Majówka po franciszkańsku
Harmęże:"Cóż to jest prawda?"
Tychy: Siostry Klaryski – VIII wieków historii
Kraków: "Aby pełniej żyli Słowem i Eucharystią"
Misje: Po roku próby czas na studia
Jerozolima: Biblia istnieje
Nauka: O. Wojciech od globalizacji
Kraków: Święto patronalne seminarium
Formacja: Już nie "disce puer"
Benedykt XVI: Wychowywać do pokoju
W internecie: Dla sierocińca w Chochabamba
Kraków: Odkryci w wielkim mrowisku świata
   Następne Następne
Benedykt XVI: Wychowywać do pokoju
2011-12-31 17:19:25
1 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. 45 lat temu ustanowił go Ojciec Święty Paweł VI. Od tego czasu kolejni papieże na pierwszy dzień nowego roku kierują specjalne orędzia. Tegoroczne jest wezwaniem do wychowania młodzieży do sprawiedliwości i pokoju.

Benedykt XVI (na zdjęciu fot. D. Mazurek OFMConv) pisze, że pokój nie jest dobrem, które już zostało osiągnięte, ale celem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Że pokój nie jest tylko darem, który należy przyjąć, lecz jest także dziełem, które trzeba tworzyć.

I dlatego apeluje do rodziców, rodzin i wszystkich osób zajmujących się wychowaniem, formacją, aby młode pokolenia - obecne i przyszłe - tak wychowywać, by były one nastawione pokojowo i wprowadzały pokój.

Ojciec Święty podpowiada, jak to robić. „Musimy nauczyć się współczucia, solidarności, współpracy, braterstwa, musimy być aktywni we wspólnocie i z czujnością uwrażliwiać sumienia na sprawy narodowe i międzynarodowe oraz na to, jak ważne jest poszukiwanie odpowiednich sposobów rozdziału bogactw, wspierania wzrostu, współpracy w rozwoju i rozwiązywania konfliktów” - czytamy.

„Należy wpajać młodym ludziom przekonanie o pozytywnej wartości życia, wzbudzić w nich pragnienie, by je poświęcać w służbie Dobra (…). Oby każde środowisko wychowawcze było miejscem otwierającym na transcendencję i na ludzi; miejscem dialogu, integracji, słuchania drugiego” - dodaje.

Zdaniem Benedykta XVI nie będzie pokoju tam, gdzie nie będzie wzajemnego zaufania, zdolności prowadzenia konstruktywnego dialogu, przebaczenia, wzajemnej miłości, współczucia dla słabszych i gotowości do poświęcenia.

Papież zwraca również uwagę, że ogromnie ważne znaczenie w utrzymaniu pokoju naś wiecie ma prawidłowe pojmowanie wolności, która nie jest samowolą.

„W swoim sumieniu człowiek odkrywa prawo, którego nie stanowi sobie sam, ale któremu musi być posłuszny, a którego głos nawołuje go do miłowania i do czynienia dobra oraz unikania zła, do brania odpowiedzialności za czynione dobro i popełniane zło” – cytuje konstytucję soborową „Gaudium et spes”.

Następca św. Piotra osobny apel kieruje do twórców środków społecznego przekazu, które nie tylko informują, ale też formują ducha swoich odbiorców, które mają znaczny udział w wychowaniu młodzieży.

„Ważne jest, by pamiętać, że związek między wychowaniem i przekazem jest bardzo ścisły: proces wychowania umożliwia bowiem właśnie przekaz, który pozytywnie bądź negatywnie wpływa na formację osoby” – przestrzega.

Rodziców i wychowawców przekonuje, że młodemu pokoleniu „potrzebni są autentyczni świadkowie, a nie zwykli dystrybutorzy reguł i informacji. Świadek to ten, który jako pierwszy żyje tym, co głosi”.

„Przykładem własnego życia niech zachęcają dzieci, by pokładały nadzieję przede wszystkim w Bogu, bo tylko On jest źródłem autentycznej sprawiedliwości i pokoju” – dodaje.

jms

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja