Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Refleksje: List biskupów do kapłanów
Dokument: Znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana
Zakony w Polsce: Oświadczenie KWPZMwP
Kraków: List kard. Dziwisza do ekologów
Zakony: Tożsamość w społeczeństwie pluralistycznym
Asyż: Przesłanie papieża Benedykta XVI do franciszkanów
Dokument: W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach
Dokumenty: Apel pokojowy 2006
List: Służyć zwycięskiej miłości
List o pokoju - do wszystkich, których kocha Bóg
Słowa o. Pierbattisty, nowego kustosza Ziemi Świętej, do braci w dzień uroczystego ingresu do "San Salvatore".
Pochwalony bądź Panie za Siostrę naszą Klarę
List Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
Apel o pokój w Ziemi Świętej Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce
List franciszkanów (OFM) do ambasadorów Palestyny i Izraela, w Polsce
Deklaracja Ministra Generalnego Braci Mniejszych (OFM)
Wypowiedź generała Zakonu Braci Mniejszych o. Giacomo Bini OFM
Apel o pokój w Ziemi Świętej
Zaproszenie do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej
Homilia kard. Macharskiego w Eger
   Następne Następne
Apel o pokój w Ziemi Świętej
2002-04-06 09:42:54
Niech Pan obdarzy Was i nas pokojem!

Tragedia, którą przeżywamy w Ziemi Świętej, przede wszystkim dramatyczna sytuacja w Betlejem i w innych miejscach niedaleko Jerozolimy, rozgrywa się na oczach całego przerażonego i zaniepokojonego świata.

Obchodziliśmy minione święta Wielkanocne z sercem zranionym przez nieustanną przemoc, która prowadzi do rozlewu krwi w Jerozolimie i w całej Ziemi Świętej. Izraelczycy i Palestyńczycy pogrążają się coraz głębiej w otchłań nienawiści i zemsty, a politycy jakby zagubili drogę prowadzącą ku sprawiedliwości i pokojowi. Podyktowane troską wielokrotne apele, które kierowaliśmy wspólnie z innymi przywódcami chrześcijańskich wspólnot różnych obrządków do każdej ze stron konfliktu, pozostały bez echa.

Jednak nie możemy i nie chcemy poddać się złu i siłom zniszczenia. Pewność, że Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał uwodzące człowieka "misterium zła", towarzyszy nam w tych trudnych chwilach. Nie przestajemy żywić nadziei, że "Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich" (Ef 4,6), pobudzi ludzi dobrej woli w Ziemi Świętej i na świecie, uzdolni ich do położenia kresu walce zbrojnej, jak również do otwarcia dróg pokoju w sprawiedliwości i w duchu pojednania.

Jako Kustosz Ziemi Świętej i przełożony naszej franciszkańskiej wspólnoty braterskiej, wielokrotnie w tych dniach zwracałem się z prośbą o modlitwę w intencji pokoju. Szczególnej trosce poleciłem braci z Betlejem, gdzie sytuacja jest bardzo napięta i pogarsza się z godziny na godzinę.

W tych chwilach szczególnej próby nie brak oznak solidarności i zrozumienia ze strony wielu organizacji, wspólnot religijnych, grup wiernych z całego świata i pojedynczych osób. Do tego grona dołączają nasi przyjaciele z Polski, którzy w niedzielę 14 kwietnia 2002 roku zgromadzą się na wspólnej modlitwie, by wypraszać jak najszybsze zakończenie konfliktu zbrojnego i nastanie upragnionego pokoju dla wszystkich mieszkańców ziemskiej Ojczyzny Chrystusa.

Niech wasze myśli i serca zwrócone ku Bogu, wypraszają dla tej ziemi dar pokoju. Z naszej strony będziemy także o to prosić w miejscach, gdzie Opatrzność Boża uczyniła nas strażnikami "bez oręża" i głosicielami braterstwa i pokoju. Z serca dziękuję Wam za wszystkie modlitwy i ofiary.

Z franciszkańskim pozdrowieniem "Pokój i Dobro"

o. Giovanni Battistelli OFM, kustosz Ziemi Świętej

Jerozolima, 5 kwietnia 2002 roku

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja