Wywiady i reportażeWydarzenia
Więcej o świętychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe książkiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnościKlasztory franciszkańskie
Na świecie800-lecie franciszkanów
Wiadomości z tematu: Aktualności:
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycięstwa
Ogłoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
Różne: Czytelnicy „Posłańca” pod opieką duchową
Warszawa: 3 maja na Siekierkach
Głogówek: franciszkanin ze złotą odznaką
Taszkent: rocznica patrona administratury
Prasa: nowy numer Posłańca św. Antoniego
Dąbrowa Górnicza: „Nie lękajcie się” Jana Pawła
Legnica: Rycerze przy Grobie Pańskim
Prasa: o roli aniołów w życiu wiary
Dąbrowa Górnicza: hołd Młodzieży Wszechpolskiej
Kraków: spotkanie rodzin misjonarzy
Ogłoszenia: seminarium ze św. Franciszkiem
Ogłoszenia: do Peru na beatyfikację
Media: zdjęcia do teledysku Siewców Lednicy
Różne: zakonnicy wśród więźniów Dachau
Wrocław: paschalne nabożeństwo uzdrowienia
Ogłoszenia: niedziela z radiem u franciszkanów
Lublin: przyszłość osób konsekrowanych w Polsce
Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
   Następne Następne
Lublin: przyszłość osób konsekrowanych w Polsce
2015-04-24 00:47:27
W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez trzy dni (21-23 kwietnia) obradowali wyżsi przełożeni zakonów, zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich. Ogólnopolskie sympozjum dotyczyło przeszłości, teraźniejszości i przyszłości życia konsekrowanego w Polsce.

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik podczas mszy św. inaugurującej powiedział, że w tym czasie wszyscy chcemy się uczyć, „jak w jedności uobecniać Chrystusa w świecie“.

Uczestnicy spotkania razem się modlili, słuchali referatów, debatowali i pracowali w grupach na terenie klasztorów: dominikanów, służebniczek dębickich, pallotynów, sercanów, marianów, karmelitów bosych, kapucynów i urszulanek.

Rozmowy dotyczyły rzeczywistości, w których osoby konsekrowane są silnie obecne, a ich oddziaływanie bardzo widoczne. Są to m.in.: edukacja przedszkolna, szkolna i akademicka; opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi; służba rodzinie, formacja kobiety, matki, ewangelizacja kultury i obecność w środkach społecznego przekazu; posługa charytatywna bezdomnym i ubogim; kontemplacja oraz działalność misyjna.

Przełożeni próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dziś mogą działać razem dla wypełnienia misji, jednocześnie zachowując różnorodność charyzmatów i żyjąc głęboką duchowością. W tym zadaniu miały pomóc im wystąpienia zaproszonych gości – profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Fakultetu Teologicznego.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina przekonywał, że powołaniem osób zakonnych jest wskazywać wszystkim – świeckim i duchownym - na nadchodzące niebo, zapowiadać Królestwo Boże.

Bp Antoni Dydycz podkreślił, że duszą nowej ewangelizacji „jest głębokie życie wewnętrzne“.

O. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap stwierdził, że „im bardziej upodobnimy się do Jezusa, tym bardziej Go uobecnimy w świecie“.

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski zachęcał, aby każda osoba konsekrowana nabrała przekonania, że całe życie musi się uczyć i pozwolić się formować.

Na zakończenie trzydniowych obrad do wyższych przełożonych przyjechał nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Ksiądz arcybiskup zaznaczył, że znaczenie i prestiż stanu osób konsekrowanych nie wypływa z ubioru ani z wielkości i pomyślności wspólnot, w jakich żyją, ani nawet z dzieł, którym służą. „One pochodzą ze świadectwa, jakie dajecie o Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym“ – podkreślił.

Nuncjusz apostolski zapewnił, że prosi Boga o światło dla nich, aby odkrywali Boże plany na przyszłość i teraźniejszość życia konsekrowanego w Polsce“.

Przedstawiciele czterech konferencji zakonów i instytutów świeckich wystosowali list do Ojca Świętego Franciszka. Wyrazili w nim wdzięczność za ustanowienie Roku Życia Konsekrowanego, zadeklarowali swoją gotowość do podejmowania nowych wyzwań, złożyli obietnicę wspaniałomyślnego odpowiadania na wezwania Ducha Świętego i zapewnili papieża o swojej modlitwie za niego i w jego intencjach.

Sympozjum towarzyszyła wystawa, przybliżająca pierwszych polskich misjonarzy-męczenników: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, którzy w tym roku – 5 grudnia – zostaną w Peru wyniesieni na ołtarze. Ich sylwetki w specjalnym wystąpieniu przybliżył o. Jarosław Zachariasz, przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, do której należeli Słudzy Boży.

Przełożeni obejrzeli też międzyzakonne widowisko teatralne „Wspólny dom“, przygotowane przez salezjanina ks. Mariusza Lacha.

W międzyczasie Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce uzupełniła wakujące stanowisko w Konsulcie. Na członka zarządu wybrała gdańskiego prowincjała franciszkanów o. Jana Maciejowskiego.

jms

Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja