Szukaj słowa w słowniku terminów:
Zobacz wszystkie lub wybierz literę:
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycięstwa
W dniach 13-14 czerwca 2015 r. odbędzie się już po raz czwarty Strefa Zero - czas i miejsce wspólnej modlitwy i inspirujących wykładów.
Ogłoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
W Roku Życia Konsekrowanego Program 2 Telewizji Polskiej dwa razy w miesiącu prezentuje kolejne zakony żeńskie i męskie, a franciszkanin odpowiada na [...]
Różne: Czytelnicy „Posłańca” pod opieką duchową
W tym roku wyjątkową okazję stworzyli krakowscy franciszkanie dla czytelników dwumiesięcznika ewangelizacyjno-społecznego „Posłaniec św. [...]
Na świecie
Wydarzenia
Refleksje
Wywiady, reportaże
Formacja i nauka
Kultura, w prasie
Nowe książki
W internecie
Klasztory w Polsce
Prezentacje
Nowe książki:
Książka „Papież Franciszek o kulturze spotkania” podaje „sekret przyciągania” Papieża Franciszka.
Słownik terminów zakonnych i franciszkańskich

Wstęp

Wiek XIII i pojawienie się dwóch wielkich postaci, jakimi byli Giovanni Bernardone, znany jako św. Franciszek (1182-1226) oraz Dominik Guzman (ok. 1170-1221) dają początek nowemu typowi życia zakonnego poprzez wprowadzenie innego modelu życia, będącego odpowiedzią na modne wówczas wśród mieszczaństwa i środowisk uniwersyteckich hasła nawrotu do wzorca pierwotnego Kościoła i Ewangelii.

Założone przez nich dwa zakony rozpoczynają erę zgromadzeń nazwanych później zakonami mendykanckimi (żebrzącymi).

Wcześniejsze, przed św. Franciszkiem i św. Dominikiem wzorce życia monastycznego nie wystarczały już potrzebom duchowym społeczeństw wieku XIII. Na miejsce mnichów pojawili się różni reformatorzy, głoszący powrót do Ewangelii, do ubóstwa, do wspólnoty dóbr, do życia braterskiego.

Zarówno św. Franciszek jak i św. Dominik walczyli z rozpowszechnionymi w owym czasie herezjami poprzez kaznodziejstwo, i to kaznodziejstwo wędrowne, którego celem było nawoływanie do nawrócenia i pokuty, a założeniem św. Franciszka było "iść przez świat" bez jakichkolwiek zabezpieczeń materialnych, za podstawę swojego utrzymania uważając pracę i, w razie konieczności, jałmużnę.

Św. Franciszek z Asyżu pozostawił w Kościele zakon, zwany popularnie franciszkanami. Czy i czym wyróżnia się współcześnie ten zakon i jakim zmianom uległ od chwili jego założenia w 1209 roku do naszych dni? Niewątpliwie elementem wyróżniającym zakon św. Franciszka jest specyficzne słownictwo z tym zakonem związane, co zostało ujęte w opracowywanym Słowniku terminów franciszkańskich.

Wybierając i objaśniając leksykę z franciszkanami związaną, zadaliśmy sobie pytanie, kogo możemy nazwać franciszkaninem, lub też: jak są nazywani w Polsce naśladowcy św. Franciszka. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, a tym bardziej jednoznaczna, gdyż zarówno w historii zakonu, jak i współcześnie, sami kontynuatorzy św. Franciszka różnie się określali, a i też różnie byli nazywani przez innych. Kto inny z Pierwszego Zakonu św. Franciszka będzie nazywany franciszkaninem np. w Krakowie, kto inny na Śląsku. Synonimami dla określenia przedstawicieli zakonu św. Franciszka są bowiem w Polsce obok nazwy franciszkanie - (f. czarni albo konwentualni, f. brązowi), Bracia Mniejsi, bernardyni, kapucyni czy reformaci.

Opracowując słownik terminów franciszkańskich autorzy postawili sobie za zadanie wybranie i omówienie przede wszystkim tej leksyki, która wyróżnia zakon franciszkanów i wiąże się z jego duchowością (franciszkańską).

Opracowywane hasła słownikowe powinny przybliżyć głównie to specyficzne słownictwo, które najczęściej wyróżnia tylko zakon św. Franciszka, np. charakterystyczne habity z paskami (sznurami), symbole franciszkańskie, pełnione urzędy, wykonywane zajęcia czy też różnego typu instytucje. Nie powinno jednak zabraknąć tutaj też i terminów wspólnych z innymi zakonami. Gromadzona w Słowniku terminologia będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe hasła.

dr Wanda Stępniak-Minczewa UJ Kraków

Szukaj słowa w słowniku terminów:
Zobacz wszystkie lub wybierz literę:
Würzburg: biskup z młodzieżą franciszkańską
Biskup Würzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedził grupę młodzieży franciszkańskiej „Fraziskus” działającą przy tamtejszym klasztorze.
Kijów: odznaczenie dla o. Władysława Lizuna
O. Władysław Lizun został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasług za zaangażowanie na rzecz Polaków i kultury polskiej na Ukrainie.
Harmęże: XIV Dni Kolbiańskie
Specjalnym tegorocznego spotkania był fotograf siedmiu kolejnych papieży, Arturo Mari, który dał osobiste świadectwo świętości w codziennym życiu Jana Pawła II.
Albania: rocznica poświęcenia świątyni
W albańskim mieście Fier słowaccy franciszkanie świętowali uroczyście dwudziestą rocznicę poświęcenia pierwszej świątyni na tych rozległych obszarach.
Harmęże: 55 lat kapłaństwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach obchodzili uroczyście w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jubileusz 55 lat kapłaństwa o. Floriana Szczęcha.
POLSCY MĘCZENNICY Z PERU

W związku z dużym zapotrzebowaniem mediów przedstawiamy zebrane materiały dotyczące życia, męczeństwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, którzy zginęli w Peru - o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Korzystając z naszych artykułów, każdorazowo należy podać autora i źródło.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, więcej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa użytkowników Strefa - nowa wersja